Mikrobiologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Puumalavirus (hantavirus) IgG

15.02.2024Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning av sykdom der det mistenkes infeksjon med Puumalavirus.

Akutt nyresvikt.

Akutt feber og influensaliknende symptomer.

Ved symptomer på aktuell sykdom bør også Puumalavirus IgM rekvireres.

Prøvemateriale 

Serum (IKKE plasma).

 

0,5 ml blod i serumglass. Minimum serum prøvevolum 250 μL.

Undersøkelsesprinsipp 

ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay).

Utførende laboratorium 

Mikrobiologi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Svar 

Kvalitativt (Påvist/Ikke påvist/Grenseverdi).

Svartid 

Annehver uke (1 gang i uken i sesong).

Merknader 

Prøver som sendes fra utenfor Sykehuset Innlandet anbefales sendt med "Ekspress over natt", for å overholde krav om holdbarhet på prøvemateriale.

Adresse som skal benyttes ved Ekspress over natt:

Sykehuset Innlandet HF Lillehammer

Felles prøvemottak

Anders Sandvigsgate 17

2609 Lillehammer.

 

Puumalavirus er årsak til nephropatia epidemica.

Ved klinisk mistanke om hemoragisk feber med renalt syndrom etter reiser til endemiske områder for andre hantavirus (Hantavirus Mosaic 1: Saarema, Seoul, Dobrava, Sin nombre, Hantaan, Puumala) kan prøver sendes direkte til Folkehälsomyndigheten i Sverige.

 

Testen påviser Puumalavirus IgG-antistoff. Det kan forekomme kryssreaksjoner ved infeksjon med andre typer hantavirus slik som Andes-, Hantaan-, Dobrava- og Seoul-virus.