Traumatisk hofteleddsluksasjon

19.02.2017Versjon 0.1Forfatter: Birgir Gudmundsson og Omar Arnason

Innledning 

Hoften er veldig stabil så traumatisk hoftedislokasjon kommer til vanligvis av høy energi trauma. Fleste etter bilulykke men også etter fall og idrettsskade. Unge menn vanligvis.

 

Idrætt luksasjon

Klinikk 

Forkortet rotert hofte. Høy energi trauma. Huske andre skader! Livstruende skader, brudd, kar og nerve skader.

Diagnostikk 

Rtg bilder av hoften/bekken/femur før reponering. 90% har posterior dislokasjon. Kan være brudd i bekken og 70% har noe type av acetabulum frx. Anbefales at hoften er reponert på SOP så hurtigt som muligt. Post reponering kontroll med rtg bilder. Kan ta CT før man tar pasienten inn på SOP med spørsmål om fritt legeme som kan da fjernes på samme tidspunkt men ikke nødvendigt.

Behandling  

Livstruende skader må behandles først. 95% har andre skader ved høy energi trauma. Hoften bør reponeres så hurtigt som muligt. Økt tid fra dislokasjon til reponering viser økt risiko til AVN og dårligere funskjon hos pasienten. Hvis brudd på proximal femur er bruddet operert og så hoften reponert. Må reponeres hurtig innen 6 timer pga risiko til AVN.

 

Posterior dislokasjon: Vanlig teknikk. Allis og Bigelow metoden.

 

Anterior dislokasjon: Mer vanskelig. Hoften external rotert, abduktert og flektert. Dratt i lengderetningen. Rolig internal og external rotasjon om hoften så caput går over acetabular kanten. Kan hjelpe at trykke lateralt på proximal femur. 

 

CT kontroll. MR hvis mistank om bløtvevsskade.

Etterbehandling 

Hvis det er kun dislokasjon uten brudd kan pasienten begynne straks med delbelastning med krykker og full belastning etter 6 uker. Ikke påvist økt risiko på AVN ved vektbæring. Passive bevegelser ved mobilisering men ikke aktiv bevegelse i 1-2 uker etter skaden. Inge store bevegelser første 6-8 ukene etter skaden.

Kontroll 

Klinisk kontroll 6 uker etter skaden hvis kun dislokasjon uten andre skader. EMG etter 3 måneder hvis nerveskade. Kan planlegges 1 års kontroll hvis risiko til AVN.

Komplikasjoner 

Nervus ischiaticus: 7-27% av posterior dislokasjoner. Kun indikasjon til explorering hvis skaden kommer etter reponeringen. 70% blir bedre men dårlig prognose hvis nedsatt motor funksjon 3 måneder etter skaden.

 

Avaskular nekrosis caput femoris: 2-17% av posterior dislokasjoner økt risiko hvis lengre tid til reponering.

 

Traumatisk artritt, ustabil hofte, heterotopic ossifikasjon og kroniske smerter.

Prognose  

Viktigeste er tid til reponering sannsynligvis pga nedsatt sirkulasjon til caput. 88% bra resultat <6 timer men kun 42% >6 timer.