Fødekvinner med alvorlig sykdom

02.06.2022Versjon 2.1Forfatter: Britt Iren Skeide

Overvåkning og behandling på postoperativ avdeling og på fødeavdelingen 

Alvorlig syke fødekvinner, f eks pasienter med alvorlig preeklampsi, kan ha behov for kontinuerlig overvåkning og behandling av bevissthet, respirasjon og sirkulasjon. Dersom obstetriker og anestesilege vurderer at pasienten har behov for intensiv overvåkning og behandling, kan pasienten overvåkes ved postoperativ avdeling eller på en fødestue av anestesi- eller intensivpersonell. Pasienter som overvåkes/behandles ved postoperativ avdeling før fødsel vil som regel ha samme behov for overvåkning/behandling av vitale organer under forløsning på fødeavdelingen. Dersom anestesi/intensivpersonell starter overvåkning/behandling av alvorlig syk fødekvinne, må anestesi/intensivpersonell kontinuere overvåkning/behandling gjennom hele fødselen og så lenge behovet er tilstede postpartum.

Gjennomføring av overvåkning på fødeavdelingen 

Dagtid

En anestesi- eller intensivsykepleier overvåker kvinnen gjennom fødselen. Dette kan medføre stopp i en elektiv operasjonsstue. Obstetriker må avklare dette med koordinerende gynekolog ved operasjonsavdelingen.

 

Vakttid

  1. På vakttid er KSK KK/øye bemannet med en anestesilege og to anestesisykepleiere. Ved behov for overvåkning på fødeavdelingen må KSK forsøke å kalle inn ekstra anestesi- eller intensivsykepleier.
  1. Dersom det ikke lykkes å kalle inn ekstra anestesi- eller intensivsykepleier, må en av de to anestesisykepleierne som allerede er på vakt overta overvåkning av pasienten. Dersom det startes anestesi til annen pasient, vil det ikke være noen ytterligere anestesiberedskap på KKB.

 

 

Hjertesykdom i graviditet, fødsel eller postpartum 

Alvorlig hjertesykdom i graviditet er sjelden og de færreste gynekologer, anestesileger eller kardiologer har mye erfaring fra denne pasientgruppen. Ved Haukeland sykehus er det barnekardiolog/kongenit kardiolog som følger opp hjertesyke gravide i svangerskapet. Barnekardiolog/kongenit kardiolog har døgnkontinuerlig vakt (hjemmevakt på nattestid). Dersom anestesilege har behov for hjelp til utredning/behandling av hjertesykdom hos gravide, fødende eller postpartum kvinner, uansett om hjertesykdommen er medfødt eller ervervet, kan vakthavende barnekardiolog/kongenit kardiolog kontaktes. Det er da naturlig at barnekardiolog/kongenit kardiolog tar ansvar for og følger opp utredning og behandling av pasientens hjertesykdom. Kontakt sentralbordet (interntelefon 89) for vakthavende barnekardiolog/kongenit kardiolog sitt mobilnummer.

 

På operasjonsgangen på KK (2.etg) finnes det et Sonosite ultralydapparat med kardiologiprobe. På barnerommet ved sectiostuen finnes det en V-Scan med kardiologiprobe.