Dyp hjernestimulering

05.10.2021Versjon 0.10

Kirurgisk behandling 

Dyp hjernestimulering (DBS, eng: Deep Brain Stimulation) er en behandling som kan være aktuelt for noen få voksne pasienter med svært uttalte/alvorlige tics, som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av annen behandling.1,2,3,4

 

Behandlingen innebærer at elektroder opereres inn i hjernen og disse elektrodene kobles til en stimulator som funger som en slags pacemaker.

 

Pasientene skal ha forsøkt både tics-kontrollerende trening og flere ulike medikamenter. Behandlingen skal være gitt med tilstrekkelig varighet og i adekvate doser.

 

Det er nødvendig med utredning av et erfarent tverrfaglig team med ekspertise både på tics og TS og dyp hjernestimulering. Sameksisterende tilstander skal være adekvat behandlet, og det skal kun være beskjedne psykiatriske symptomer. Pasientene skal følges opp etter behandling.2

 

Selv ved store ekspertsentre i utlandet er det få pasienter som opereres. Kunnskapsgrunnlaget om denne behandlingen er derfor begrenset. Det optimale omådet for elektrodeplassering i hjernen ved operasjon for tics (hvor i basalgangeliene eller thalamus) er heller ikke endelig fastslått.1

Referanser 

  1. Pringsheim T., et al. Practice guideline recommendations summary: Treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders. Neurology 92, 896-906 (2019).
  2. Martino D., et al The 5 Pillars in Tourette Syndrome Deep Brain Stimulation Patient Selection: Present and Future. Neurology. 96,:664-676. (2021).
  3. Müller-Vahl KR et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part IV: deep brain stimulation. Eur Child Adolesc Psychiatry. (2011)
  4. Szejko N,. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders-version 2.0. Part IV: deep brain stimulation. Eur Child Adolesc Psychiatry. (2021) DOI: 10.1007/s00787-021-01881-9