Skadet areal: Appen "E-burn". Skraveringsskjema

18.12.2020Versjon 1.1Forfatter: Henning Onarheim

Appen "E-burn": hjelpemiddel for beregning av skadet areal, og med estimat for antatt væskebehov 

Appen "E-burn" utviklet i Lyon kan lastes ned til mobil gratis.

 

Appen gir en grei mulighet for å markere skadete hudområder, og beregne samlet skadet areal (både for fullhuds- og delhudsskade).

 

Basert på skadet areal, alder, høyde og vekt gies også et forslag til antatt væskebehov 0-8 timer og 8-24 timer etter skaden.

 

Tips: for dem som ikke er stø i fransk, kan det byttes til engelsk ved først å trykke på  ?-tegnet oppe til høyre og i neste skjermbilde deretter på engelsk flagg.

Mersey Burns skraveringsskjema 

Mersey Burns skraveringsskjema er et digitalt hjelpemiddel: med en PC-mus markeres skadet areal. Det kan også markeres med ulike farger for områder med fullhudsskade og områder med delhudsskade.

 

Ut fra samlet skadet areal og pasientvekt gies også et anslag av forventet væskebehov. Se skraveringsskjema her. (Appen fungerer ikke alltid på mobil med Android.)