Varicella zoster virus (VZV)

10.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning ved mistanke om infeksjon med varicella zoster virus
  • Undersøkelse av varicella zoster virus immunstatus.

 

For best mulig diagnostikk, vennligst ta hensyn til følgende punkter:

  • Prøve fra Vesikkelinnhold eller Sårsekret til Varicella-zoster virus DNA er mer sensitiv enn serologi.
  • Undersøkelse av Varicella-zoster virus DNA i overflateprøver fra øvre luftveier er ikke indisert, da også friske asymptomatiske personer kan utskille virus.
  • Ved spørsmål om CNS-infeksjon med over 2 uker varighet bør Varicella-zoster virus IgG-ratio vurderes. Til dette formål behøves serum og spinalvæske tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske til Avdeling for medisinsk biokjemi for bestemmelse av albumin og total-IgG.

Prøvemateriale 

Tolkning 

  • Reaktivering av Varicella zoster-infeksjon (helvetesild) gir sjelden IgM-respons.
  • Negativ Varicella-zoster virus DNA i spinalvæskeprøve tatt tidlig i et akutt sykdomsforløp utelukker ikke sikkert Varicella zoster-infeksjon (vindusfase).

Merknader 

Varicella zoster-infeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.