Kne - Det akutte kne

15.01.2023Versjon 1.6Forfatter: Andreas Persson og Kristian Warholm

Definisjon 

Defineres som hemartros (hevelse i kneleddet i løpet av 24 timer etter et traume).

Årsaker til hemartros 

Det er fire hovedårsaker til hemartros etter knetraume (dekker > 95% av tilfellene):

 1. Ruptur av fremre korsbånd (60-80% av akutt knehemartros)
 2. Ruptur av vaskularisert del av menisk
 3. Patellaluksasjon eller ekstensorapparatruptur (quadricepsseneruptur)
 4. Intraartikulær fraktur

Diagnostikk 

Alle kneskader bør initialt utredes med vanlig røntgen for å utelukke fraktur. Av orienterende undersøkelse inngår ROM, stabilitetstesting (skuffetest i 90 gr, Lachmans, varus-valgus, apprehension patella), kontroll ekstensorapparat (kan pasienten løfte strakt ben fra underlag?), palpasjon og undersøkelse av blodutredelse/hudskader. Kontroll av perifer nevrologi og sirkulasjon bør alltid utføres; vær obs på n. peroneusutfall.
Et kne som er åpenbart løst i varus-valgus og i skuffest/lachmans for ACL/PCL bør initialt vurders som en kneluksasjon inntil motsatt er bevist. Se eget avsnitt.
Barn med klar hevelse etter knetraume skal ALLTID ha en rask MR undersøkelse.

 

MR benyttes ellers dersom man er i tvil om det foreligger, eller for å bekrefte:

 • Fremre og bakre korsbåndskade
 • Sidebåndskade hvor man vurderer kirurgi (grad III)
 • Reparerbar meniskskade (fjærende motstand mot ekstensjon)
 • Osteochondral skade

 

Ultralyd kan brukes dersom man er i tvil om det foreligger en quadriceps- eller patellarseneruptur. Sidebilde av motsatt friskt kne til sammenligning av patellas høyde kan også gi nyttig tilleggsinformasjon.

Differensialdiagnoser ved akutte kneskader 

Skader som oftest gir hemartros

Vanligst Sjeldnere Må ikke overses

Fremre korsbåndruptur

Ruptur av lat. kollaterallig.

Kneluksasjon

Perifer meniskruptur

Korsbåndsavulsjon hos barn Ruptur av ekstensorapparatet

Tibiaplatåfraktur (eldre pasienter)

Osteokondral fraktur

Patellaluksasjon

Femurkondylfraktur

Patellafraktur

 

Skader som oftest ikke gir hemartros

Vanligst Sjeldnere Må ikke overses

Sentral meniskruptur

Kondral skade

Epifyseskader (barn)

Ruptur av med. kollaterallig grad I-II, grad III ofte hemarthros

Bakre korsbåndsruptur

Totalruptur i lat. båndapparat (PLC)

Behandling  

Ved normal rtg., nevrologi og sirkulasjon og et kne som ikke er helt løst: Analgetika, elastisk bind, krykker. Bruk POLICE (protection, optimal loading, ice, compression and elevation) og belastning inntil smertegrense.

Kontroll 

Ny kontroll etter 5-7 dager med adekvat stabilitetstesting og diagnosesetting. Videre behandling og utredning m MR/CT bestemmes ut fra klinikk

Bilde 

Referanser 

 1. R Kvakestad, F Frihagen, K Melhuus, L Engebretsen, Kneskader ved Legevakten i Oslo Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:322 – 4
 2. Fanelli GC, Fanelli DG. Multiple Ligament Knee Injuries. J Knee Surg. 2018 May;31(5):399-409.
 3. Parikh SN, Shrivastava RK. Evaluation of Children with Injuries Around the Knee. Indian J Pediatr. 2016 Aug;83(8):844-51.
 4. Engebretsen, Laprade, Pierce, Cook, Arendt, Mohtadi, Bahr. Akutte kneskader.: 12; 349- 371. In Roald Bahr et al: Idrettsskader- diagnostikk og behandling (2014). ISBN 970-82-450-1224-8: