Kne - Det akutte kne

22.09.2021Versjon 1.5Forfatter: Lars Engebretsen

Definisjon 

Defineres som hemartros (hevelse i kneleddet i løpet av 24 timer etter et traume).

Årsaker til hemartros 

Det er fire hovedårsaker til hemartros etter knetraume (dekker > 95% av tilfellene):

 1. Ruptur av fremre korsbånd (60-80% av akutt knehemartros)
 2. Ruptur av perifere del av menisk
 3. Patellaluksasjon eller ekstensorapparatruptur (quadricepsseneruptur)
 4. Intraartikulær fraktur

Diagnostikk 

Kontroll av nevrologi og sirkulasjon; vær obs på n. peroneusutfall. Husk at Dopplermåling ikke er å stole på. Bruk ankel-arm-indeks. Er den lavere enn 0.8 er det indikasjon for CT-angiografi. Orienterende stabilitetstesting. Rtg. for å utelukke fraktur.

 

MR benyttes dersom man er i tvil om det foreligger:

 • Fremre og bakre korsbåndskade
 • Sidebåndskade hvor man vurderer kirurgi (grad III)
 • Reparerbar meniskskade (fjærende motstand mot ekstensjon)
 • Osteochondral skade

 

Ultralyd kan brukes dersom man er i tvil om det foreligger en quadricepsseneruptur, men dette kan testes klinisk ved ä be pasienten holde kneet strakt etter ä ha hevet det fra underlaget. Ved en kneluksasjon gjøres alltid MR som øyeblikkelig hjelp etter en egen protokoll (etter at man har forsikret seg om at sirkulasjonen er intakt i ekstremiteten).

Differensialdiagnoser ved akutte kneskader 

Skader som oftest gir hemartros

Vanligst Sjeldnere Må ikke overses

Fremre korsbåndruptur

Ruptur av lat. kollaterallig.

Kneluksasjon

Perifer meniskruptur

Korsbåndsavulsjon hos barn Ruptur av ekstensorapparatet

Tibiaplatåfraktur

Osteokondral fraktur

 

Patellaluksasjon

Femurkondylfraktur

 
 

Patellafraktur

 

 

Skader som oftest ikke gir hemartros

Vanligst Sjeldnere Må ikke overses

Sentral meniskruptur

Kondral skade

Epifyseskader (barn)

Ruptur av med. kollaterallig grad I-II, grad III ofte hemarthros

Bakre korsbåndsruptur

Totalruptur i lat. båndapparat (PLC)

Behandling  

Ved normal rtg., nevrologi og sirkulasjon og et kne som ikke er helt løst: Analgetika, elastisk bind, krykker. Bruk PRICEM prinsippet (protection, rest, ice, compression and elevation) eller mer moderne POLICE (protection, optimal loading, ice, compression and elevation)

Kontroll 

Ny kontroll etter 5-7 dager med adekvat stabilitetstesting og diagnosesetting. Videre behandling og utredning m MR/CT bestemmes ut fra klinikk

Referanser 

 1. R Kvakestad, F Frihagen, K Melhuus, L Engebretsen, Kneskader ved Legevakten i Oslo Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:322 – 4
 2. Fanelli GC, Fanelli DG. Multiple Ligament Knee Injuries. J Knee Surg. 2018 May;31(5):399-409.
 3. Parikh SN, Shrivastava RK. Evaluation of Children with Injuries Around the Knee. Indian J Pediatr. 2016 Aug;83(8):844-51.
 4. Engebretsen, Laprade, Pierce, Cook, Arendt, Mohtadi, Bahr. Akutte kneskader.: 12; 349- 371. In Roald Bahr et al: Idrettsskader- diagnostikk og behandling (2014). ISBN 970-82-450-1224-8: