Analyser

Actinomyces dyrkning

08.04.2024Versjon 2.1

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Actinomyces sp.

Prøvemateriale 

Vev eller puss fra tann/kjeveområdet, fra ”tumor colli” og fra abdomen, inkl. lille bekken. Spiral.

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Anaerob dyrkning på fast medium.

Utførende laboratorium 

Alle bakteriologiske laboratorier.

Svar 

Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)

 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

Negative svar: 10-12 døgn.

 

Positive svar: Svartid vil variere.