Analyser

Rubellavirus IgG

16.09.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kartlegging av immunitets-/vaksinasjonsstatus.
  • Mistanke om aktuell sykdom.

 

Ved mistanke om aktuell sykdom må også Rubellavirus IgM rekvireres.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 150 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Alinity I Abbott.

Utførende laboratorium 

Svangerskapsprøver analyseres i Ålesund.

Andre prøver analyseres i Molde.

Svar 

Negativ / Positiv

Svartid 

1 - 3 virkedager fra mottatt ved laboratoriet.