Preoperative retningslinjer ved anestesi til elektive inngrep, KK

21.01.2021Versjon 3.1Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Senest kl 12 dagen før planlagt anestesi må operasjonsrekvisisjonen i Orbit være signert.

 

Elektive pasienter (unntatt dagkirurgiske) skal ha anestesi previsitt senest siste arbeidsdag før planlagt anestesi. Pasienten settes opp i timebok (Anest Gyn Obs) kl 11, kl 12 eller kl 13 den dagen det ønskes anestesi previsitt. Program for dagens anestesi previsitt må være klart før kl 10.

 

Før anestesi previsitt

 • må operasjonsrekvisisjon i Orbit være signert
 • må det foreligge fullstendig, fersk innkomstjournal i DIPS
 • må pasienten være informert om inngrepet av gynekolog

 

Hvor er pasienten, og hvordan kommer anestesilege i kontakt med pasientansvarlig sykepleier?

 • Pasienter merket prepol eller gyn pol i timebok skal tilses ved gyn pol i u.etg. Sykepleier 93-8437 har ansvar for oppfølging av pasienten.
 • Andre pasienter til gyn kreft eller generell gyn samles på dagligstuen i 3.etg. Sykepleier 93-9413 har ansvar for oppfølging av pasienten.
 • Obstetriske pasienter tilses ved obstetrisk poliklinikk i 1.etg. Jordmor 97-7980 og obstetriker 93-4240 har ansvar for oppfølging av kvinnen. 

 

Pasienten skal få anestesi previsitt så snart anestesilege har anledning etter det avtalte klokkeslett.

Ved spørsmål om pasienter som skal til elektive inngrep, kan anestesilege kontaktes: 97/93-4258.

Hva skal innkomstjournalen inneholde? 

 • aktuell sykehistorie/innleggelsesdiagnose
 • tidligere sykdommer
 • funksjonsnivå ved hjerte- eller lungesykdom
 • medikamenter -> medikamenttype, tidspunkt og dose
  • Tidspunkt for seponering av antikoagulantia
 • stimulantia
 • allergier
 • status presens, inkl. allmenntilstand, høyde, vekt, BT, puls, cor og pulm

Supplerende undersøkelser 

 • Hb, EVF, TPK, Na, K, Cl, kreatinin: Ved anemimistanke, forventet blødning, malign sykdom, nyresykdom, diabetes mellitus, kardiovaskulær sykdom, bruk av  diuretika/digitalis/steroider, redusert allmenntilstand eller pasient over 60 år         
 • INR: Ved bruk av warfarin og ved leverlidelser
 • TPK: Ved ønske om regionalanestesi eller innleggelse av sentralvenøst kateter
 • HbA1c (under 3 mnd): Ved diabetes mellitus
 • TSH og FT4 (under 3 mnd): Ved hypo/hyperthyreose
 • EKG (under 3 mnd): Ved hypertensjon, kardiopulmonal sykdom, karsykdom, tromboembolisme, lungesykdom med funksjonsnedsettelse eller pasient > 60 år.
 • Rtg cervicalcolumna (under 6 mnd): Bør vurderes i enkelttilfeller.

Ved omfattende komorbiditet 

Ved omfattende komorbiditet, hvor gynekolog ønsker vurdering fra anestesilege før operasjon planlegges, kan pasienten settes opp i timebok anestesi og vurderes av anestesilege uten at operasjonsrekvisisjonen er signert. Det må foreligge journalopplysninger i DIPS og gynekolog må sende tilsynsforespørsel (Hau KSK KK/øye Henvisning) eller sekundærhenvisning (KSK kk/øye-HBE) i DIPS.  Dersom man senere bestemmer seg for operasjon, må gynekolog signere operasjonsrekvisisjonen og senest dagen før planlagt inngrep må pasienten på ny settes opp i timebok anestesi for planlegging av anestesi til det aktuelle inngrepet.

Timeavtaler ved obstetrisk poliklinikk 

Mandag, onsdag og torsdag kan det settes opp obstetriske pasienter kl 10.00, kl 10.15 og kl 10.30 i timebok (Anest Gyn Obs). Disse vil få anestesitilsyn ved obstetrisk poliklinikk.