Spl. notat til Artrittklinikk

22.09.2023Versjon 0.2Forfatter: Marte Bleikelia AlviniussenGodkjent av: Jannicke S. KarlengenGodkjent dato: 2023-07-05

GTI registrering 

 • Finn rett pasient, velg rett diagnose
 • Velg: "Helsestatus" og deretter: "Smertekatastrofering", still pasienten spørsmålene og kryss av.
 • Velg "Sykdomsaktivitet" fra øverste linje , deretter: "28/32 leddtelling" for RA-pasienter eller "68 leddtelling" for PSA pasienter og deretter:

- Registrer antall ømme og hovne ledd (ny registrering fra nederste linje, evt. endre)

- Fyll ut Us. Total (sykepleiers vurdering av pasientens totale sykdomsaktivitet)

- Ved å klikke på Target merket (den røde sirkelen under CDAI) vil en få opp dagens skår.

- Har ikke pasienten markert sin total, gjør sykepleier det i samarbeid med pasienten. Er det ikke aktivitet i sykdommen skal man sette 0

 • Velg "Intervensjon" fra øverste linje, deretter "Medisinering" og registrer de forandringer som er gjort
 • For ny medisin: "Registrer" , velg preparat fra ned-trekks- pil og fyll ut.
 • Har ikke lege registrert medisiner, husk å forandre datoen til den dagen de startet med medisinen.
 • For ny dose trykker man "Endre".

Når notat skal skrives 

 • Velg: "Journal" fra øverste grått felt og velg "Journalnotat".
 • Velg: "Ny registrering".
 • Velg: "Oppfølging ved revmatologisk poliklinikk", bruk ned-trekks-pil og velg det som stemmer.
 • Velg: "Kontrollopplegg", bruk ned-trekks-pil og velg det som stemmer, og trykk "Lagre".
 • Velg: "Endre" og skriv ditt notat mellom "Behandling for revmatoid artritt" og "Kontrollopplegg".

 

 • Undersøkelse: Ved klinisk leddundersøkelse finner jeg i dag ……….(ingen hovne ledd, pasienten gir uttrykk for ømhet i begge håndledd i perioder / hovent MCP 3 på høyre hånd, samt ømhet i PIP 2 på venstre. Tilsees av dr. ….., eventuelt se journal notat
 • Vurdering: pasienten har god effekt av behandlingen, opplever ingen bivirkninger av medisinene. Pasienten trener regelmessig og er informert om viktigheten av dette. Fungerer godt i arbeidslivet og privat.

 

 • Er det noe som er ønskelig å følge opp ved neste kontroll skal dette stå i notatet, som foreksempel : røykeslutt eller høy skår på "Smertekatastrofering".

Når journalnotat er skrevet 

Gå til GTI og velg "Eksporter", deretter "Kopier", trykk Ctrl V når pilen er i DIPS notatet.
Inne på DIPS notatet, slett datoen og navnet til pasienten da dette allerede står i notatet.
Skriv hvilken måneds kontroll det er (1 måneds / 2/ 4 mnd.) før «kontroll av pasient med ……»

Godkjenner dokumentet og sender gul lapp til skrivertjenesten om å lage vårt siste notat om til fastlegebrev.

 

(Sekretærene legger SR og CRP inn i GTI og sjekker at kontroll-timer er satt opp)