Spinalt sjokk

19.12.2022Versjon 1.0

Generelt 

Spinalt sjokk:

Forbigående oppstått slappe pareser distalt for skadestedet etter en større spinal skade.

All impulsaktivitet i ryggmargen under skadenivå vil da opphøre. Tilstanden varer fra få dager til et par måneder.

Spastisk lammelse utvikler seg etter ca. 2 uker når det spinale sjokket avtar.

 

Dette påvirker reguleringen av det kardiovaskulære system som vil kunne gi utslag i problemer med hensyn til bl a blodtrykksregulering og temperaturregulering.

 

Nevrogent sjokk:

Oppstår etter skaden, innebærer bradykardi og hypotensjon

Ofte behov for medikamenter, systolisk blodtrykk bør ikke bli lavere enn 85 mmHg

Behandling 

Medisinsk akuttbehandling etter spinalskade er omfattende og krever i de fleste tilfeller at pasienten overvåkes/behandles på en intensivenhet. Skaden krever kontinuerlig overvåkning av sirkulasjon – respirasjon/ventilasjon – temperatur – blærefunksjon – tarmfunksjon - væske/elektrolytt balanse - ernæring – tromboseprofylakse – fysioterapi – tidlig rehabilitering – samtale/informasjon.

Komplikasjoner som pneumoni, UVI, DVT/LE, og liggesår er dessverre vanlig.

 

En viktig komponent av den medisinske akuttbehandlingen er forhøyet middel arterie blodtrykk (MAP > 85mmHg i 5-7 døgn). Forhøyet MAP er i studier assosiert med bedre funksjonelt resultat for pasienten.