Blodkulturflasker (Bact Alert)

24.08.2022Versjon 0.5

Beskrivelse 

Blodkulturflasker (Bact Alert)

Oransje flaske - Optimalisert for vekst av Anaerobe og fakultative bakterier.

Volum: 8-10 ml, minimum 5 ml.

Grønn flaske - Optimalisert for vekst av Aerobe mikrober. Gjærsopp vil også vokse i flasken.

Volum: 8-10 ml, minimum 5 ml.

Gul flaske - Aerob flaske (Pediatriflaske) spesiallaget for lite volum.

Volum: 1-3 ml, maksimum 5 ml.

Bruksområde 

Brukes til Bakteriologisk undersøkelse: Blodkultur

 

Blodkulturflasker kan også benyttes til

  • Dyrkning av flytende prøvemateriale fra sterile områder
  • Vev fra ortopediske proteseinfeksjoner og osteomyelitt

 

For mer info, se:

Oppbevaring og holdbarhet 

Før prøvetaking: oppbevare flaskene i 15-30 ˚C. Holdbarhetsdato - se flaske. Blodkulturflaske som har mindre enn en uke til holdbarhetsdato utgår kan ikke brukes. Flasken skal inkuberes en uke i maskinen

 

Etter prøvetaking: Lever flaskene på medisinsk biokjemisk laboratorium umiddelbart.

Flaskene må settes inn i blodkulturinkubator så raskt som mulig.