Analyser

Malaria antistoff

  Sendeprøve: OUS - Ullevål
28.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • KUN screening av blodgivere som har vært i malariaområder, ikke til primærdiagnostikk
  • Ved mistanke om aktuell sykdom skal pasienten henvises til infeksjonsmedisinsk poliklinikk. Se også Malaria mikroskopi

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Analysen utføres kun på prøver fra blodgivere.

Undersøkelsesprinsipp 

Enzyme Linked Immunoassay for kvalitativ og semikvantitativ påvising av IgG, IgA og IgM antistoffer mot Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale og Plasmodium malariae i humant serum eller plasma.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Rekvisisjon

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-4 virkedager.

Tolkning 

Ved reaktivt analyseresultat vil lege vurdere oppfølgingsprøve, eventuelt videresending til Folkhälsomyndigheten, Sverige.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.