Merking av operasjonsfelt

12.12.2022Versjon 0.2Forfatter: Kari Baadstø. Godkjent Kjetil Nerhus

Generelt 

Hovedoperatør har ansvar for å sikre korrekt merking av operasjonsfelt.

Prosedyre 

Operasjonsnittet merkes med sprittusj i mottaket / dagkirurgisk enhet av hovedoperatør, slik at tusjmarkeringen er synlig etter steril avdekking av operasjonsfeltet.

 

Sykepleier dokumenterer og krysser av på sjekklisten i DIPS at korrekt merking er utført.

Kontroll 

Anestesisykepleier, operasjonssykepleiere og kirurg ved ankomst operasjonsavdelingen.

 

Det kontrolleres at merket side stemmer overens i samråd med pasient, operasjonsprogram og med sideangivelse i pasientjournal.

 

Kirurgisk sjekkliste, Trygg kirurgi.

Avvik 

Avvik: Feilmerking
Kun riktig operasjonsfelt skal være merket. (dobbeltmerking innebærer at pasienten ikke er merket).

 

Feilmerking fjernes av hovedoperatør med 70% sprit eller plasterfjerner.