Tromboseprofylakse ved ortopediske inngrep

19.02.2024Versjon 0.9Forfatter: Pål BorgenGodkjent av: Tor Kjetil NerhuhsGodkjent dato: 2022-12-12

Generelt 

Sikre et enhetlig opplegg for tromboseprofylakse hos pasienter som skal gjennomgå ortopediske inngrep.

Leger og sykepleiere ved MHH.

Tidlig mobilisering reduserer tromboserisiko.

 

Fragmin s.c. brukes som standard tromboseprofylakse.

Første inj. 2500IE 6 timer postoperativt.

 

Pasienter med allergi mot Fragmin kan få peroral anticoagulasjon (Eliquis, Pradaxa, Xarelto) 12-24 timer etter operasjonen.

 

Hos friske pasienter som mobiliseres raskt kan det være aktuelt å erstatte Fragmin med Albyl E 75mg ved avreise og da med behandlingstid 35 dager.

Inngrepstyper 

OPERASJONSTYPE

Medikament

Dose

Varighet

Hofteproteser/revisjoner

Fragmin

5000 IE s.c.

21 dager

Kneproteser/revisjon/korsbåndsoperasjoner med kjent økt tromboserisiko

Fragmin

5000 IE s.c.

10 dager

Osteotomier lange rørknokler, ankel / trippel-artrodese

Fragmin

5000 IE s.c.

10 dager

Spinal stenose/ryggfiksasjoner/prolaps
kun ved kjent økt tromboserisiko (se nedenfor)

Fragmin

5000 IE s.c.

10 dager

Fot og ankeloperasjon m/leggips

Fragmin

5000 IE s.c

10 dager

Mindre kirurgi og kjent økt tromboserisiko

Fragmin

5000 IE s.c.

10 dager

 

Dersom pas. ønsker perorale antitrombotika (Xarelto/Pradaxa, Eliquis) kan resept skrives ved avreise (ICD-20) og erstatter da Fragmin.

 

Epiduralkateter skal fjernes 6 timer før eller 10 timer etter siste Fragmin dose. Epidural kateter behandling må ikke kombineres med bruk av Marevan.

Pasienter med økt risiko 

Hos pasienter med høy blødningsrisiko og de med nyresvikt må dosering tilpasses individuelt.

- For pasienter med tidligere DVT (dyp venetrombose) eller lungeemboli, kan det gis 5000 IE Fragmin kvelden før operasjon, og i alt 3 mndr postoperativt.

Alternativ behandling kan være å starte med peroral antikoagulasjon (Eliquis, Pradaxa eller Xarelto) med oppstart postoperativt når blødningsrisikoen bedømmes som lav. Skriv i epikrise når behandlingen skal avsluttes. Maks 3 mndr.

 

Anestesilege/kirurg vurderer avvik fra regime etter beste skjønn ved, høy tromboserisiko, blødningsrisiko, nyresvikt, annen antikoagulasjons- behandling, tidligere allergi etc.

Caprini risk assesmentFULL LENGTH ARTICLE| VOLUME 199, ISSUE 1, SUPPLEMENT , S3-S10, JANUARY 01, 2010 Purchase Subscribe Save Share Reprints Request Risk assessment as a guide for the prevention of the many faces of venous thromboembolism Joseph A. Caprini, M.D.

Referanser 

  • Nettsteder; www.thrombosisadvice.com
  • WH Geerts et al. Prevention of Venous Thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guielines (8th Ed), Chest, volume 133:6, June 2008 suppl.
  • Y Falck-Ytter et al. Prevention of VTE in Orthopedic Surgery Patients. ACCP guidelines (9th edition), Chest 2012 Suppl 278s
  • Llau J.B. Thromboembolism in Orthopedic surgery. Springer2013.
  • Statens legemiddelverk; legemiddelverket.no/templates/inter Page-82535.aspx
  • Thromboprofylaxis in Spinal Surgery. W.P.Mosenthal, David C.Landy, Haroutoun H.Boyajan et.al. Spine, April15/43 2018