Tromboseprofylakse

06.06.2024Versjon 1.4Forfatter: Håvard Dale, Jonas Fevang

Nasjonale retningslinjer 

Profylakse mot venøs tromboemboli (VTE) etter ortopedisk kirurgi er beskrevet i nasjonale retningslinjer utgitt av Norsk Selskap for Trombose og Hemostase i samarbeid med Legeforeningen (Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - 2020).

 

Ortopedisk avdeling HUS vil tilstrebe lokale rutiner iht. nasjonale retninglinjer.

 

Tabellen nedenfor viser et utvalg av ortopediske inngrep og anbefalinger om tromboseprofylakse. I tillegg må man vurdere individuelt for pasienter med forhøyet risiko (tidligere VTE/LE og/eller Charlson Comorbidity Index ≥ 3). Tromboseprofylakse ved andre ortopediske tilstander er omtalt i neste avsnitt.

 

Retningslinjer for spesifikke tilstander 

Retningslinjer for Ortopedisk avdeling HUS per 26.03.20:

 

Initial tromboseprofylakse: 10-12 dager postoperativt

 • Hoftebrudd
 • Hofte- og kneproteser
 • Akillesrupturer
 • Rygg- og bekkenfrakturer som krever kirurgi
 • Skade eller kirurgi som fører til sengeleie
 • Venting på behandling av ovennevnte skader
 • Alle som skal gjenomgå kirurgi eller immobilisering pga. traume, og som tidligere har hatt VTE/LE (bortsett fra artroskopi i skulder/over-eks og mindre frakturer/inngrep i overekstremiteter som radius- og olecranonfrakturer)

 

Forlenget tromboseprofylakse: 35 dager postoperativt

 • Hoftebrudd med forhøyet risiko
 • Hofte- og kneproteser med forhøyet risiko
 • Akillesrupturer med forhøyet risiko
 • Underekstremitetsskader med førhøyet risiko

 

Forhøyet risiko

 • Tidligere VTE/LE
 • Charlson Comorbidity Index ≥ 3 (se tabell over)

Praktisk gjennomføring 

Under innleggelse:

 • Medikament
  • Fragmin 5000E x 1 sc
 • Tidspunkt for administrering
  • Pre-operativt: Kl. 20.00 (OBS: Minst 10 timer før spinalanestesi/EDA)
  • Post-operativt: 6-12 timer etter kirurgi (dvs. samme kveld eller neste morgen avhengig av opr. tidspunkt)

 

Ved utskrivelse:

 • Medikament
  • Fragmin 5000E x 1, §2, pkt -20, eller
  • Eliquis 2,5mg x 2, §2, pkt -20
 • Varighet (mengde)
  • Initial: 10 dager post-operativt (10 pkn Fragmin / 20 pkn Eliquis)
  • Forlenget: 35 dager post-operativt (25 + 10 pkn Fragmin / 60 + 10 pkn Eliquis)

 

Mengde ved utskrivelse tilpasses til det som allerede er gitt og lengde på sykehusoppholdet.