Tromboseprofylakse

30.09.2022Versjon 1.1

Innledning 

Profylakse mot venøs tromboemboli (VTE) etter ortopedisk kirurgi er beskrevet i nasjonale retningslinjer (Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse). Ortopedisk avdeling HUS vil tilstrebe å kontinuerlig oppdatere våre rutiner ihht til nasjonale retninglinjer.

 

Nedenstående tabell viser tilstander, inngrep og risiko. I tillegg har vi pasienter med forhøyet risiko (Tidligere VTE og/eller Charlson comorbidity index 3 eller mer (se nederst)). Profylakse ved andre ortopediske tilstander avledes av nedenstående oversikt (seksjonsoverlegen avgjør rutine).

 

 

 

Retningslinjer for spesifikke tilstandar 

Desse retningslinjene gjelder på Ortopedisk avdeling HUS per 26.03.20:

 

Tromboseprofylakse i 10-12 dager postoperativt:

 • Hoftebrudd
 • Hofte- og kneproteser
 • Akillesrupturer
 • Rygg- og bekkenfrakturer som krever kirurgi
 • Skade eller kirurgi som fører til sengeleie
 • Venting på behandling av ovennevnte skader
 • Alle som skal gjenomgå kirurgi eller immobilisering pga traume, og som tidligere har hatt VTE/DVT (Bortsett fra ved overekstremitetsartroskopi og andre mindre frakturer/inngrep i overekstremiteter som radius- og olecranonfrakturer)

 

Ved innleggelse:

 • LMWH 5000E x 1 sc
 • Inntil 10 timer preoperativt
 • 6-12 timer etter operasjon
 • 10-12 dager postoperativt

 

Ved utskrivelse:

 • LMWH 5000E x 1 NO 10 §2, pkt -20, eller
 • Eliquis 2,5mg x 2 NO 20 §2, pkt -20

 

 

Tromboseprofylakse i 35 dager postoperativt:

 • Hoftebrudd med forhøyet risiko
 • Hofte- og kneproteser med forhøyet risiko
 • Akillesrupturer med forhøyet risiko
 • Underekstremitetsskader med førhøyet risiko

 

Forhøyet risiko (Tidligere VTE og/eller Charlson comorbidity index 3 eller mer (se tabell over)), ved utskrivelse:

 • LMWH 5000E x 1 NO 35 §2, pkt -20, eller
 • Eliquis 2,5mg x 2 NO 70 §2, pkt -20

 

 

Perioperativ administrering av Fragmin:

 • Hver kveld preoperativt
 • 6-12 timer postoperativt ved operasjon Dvs: Om kvelden eller neste morgen.