Analyser

Hepatitt B virus e-antistoff

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning ved kronisk Hepatitt B-infeksjon inkludert vurdering av smittsomhet.

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.