Analyser

Hepatitt B virus e-antistoff

11.04.2024Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning ved kronisk Hepatitt B-infeksjon inkludert vurdering av smittsomhet.

 

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

  • Negativ
  • Gråsone
  • Positiv