Analyser

Dientamoeba fragilis DNA

16.05.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Intermittent diaré, magesmerter, kvalme, fatigue, eosinofili hos immunsupprimerte pasienter etter negativt resultat for andre tarmpatogene agens.

Besvares bare ved relevante kliniske opplysninger.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

FæcalSwab.

Rist røret godt etter tilsetting av prøvepinne med fæces for å få blandet innholdet.

Se Fæcesprøver.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøve sendes samme dag, evt oppbevares ved 2–8 ºC til sending.

72 t ved 2-8 ºC.
48t ved 20-25 ºC

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av spesifikt DNA for Dientamoeba fragilis ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Analysen besvares ikke med mindre det er kliniske opplysninger som tilser relevans av ev. funn.

 

 

Merknader 

Klinisk betydning av Dientamoeba fragilis er usikker og fortsatt omdiskutert.

Selvlimitterende infeksjon hos immunfriske personer.

Ta kontakt med infeksjonmedisiner dersom funnet vurderes som klinisk relevant.