Antibiotikadosering ved CNS-infeksjon

08.02.2024Versjon 1.15Forfatter: Hilde Sporsem, Else Quist-Paulsen og Kristian Tonby

Antibiotikadosering ved CNS-infeksjon 

Antibiotika

CNS penetrasjon (uten inflammasjon)a

CNS penetrasjon (med inflammasjon)b

Initial i.v. dosering ved CNS infeksjoner

(til voksne med normal vekt, samt normal nyre- og leverfunksjon)

Ampicillin

Dårlig

Bedres

3 g x 4

Aztreonam

Moderat

Bedres

2 g x 4

Benzylpenicillin

Dårlig

Bedres

3 g (5 mill E) x 4

Cefotaksim

Dårlig-moderat

Bedres

3 g x 4

Ceftazidim

Dårlig-moderat

Bedres

2 g x 3-4

Ceftolozan/tazobaktam

Usikre data

Usikre data

Mindre egnet

Ceftriakson

Dårlig-moderat

Bedres

Første dose: 4 g x 1,
etter 12 timer startes 2 g x 2

Cefuroksim

Dårlig-moderat

Bedres

3 g x 4

Ciprofloksacin

Moderat

 

400 mg x 3

Daptomycin

Dårlig

 

8-12 mg/kg/d

Doksysyklin

Dårlig

Bedres

200 mg x 1-2

Ertapenem

Dårlig

 

Skal ikke brukes

Fosfomycin

God

 

8 g x 3

Gentamycin

Dårlig

 

Skal bare brukes i kombinasjon med andre antibiotika. 6-7 mg/kg x 1

Imipenem/cilastatin

Dårlig

 

Skal ikke brukes

Kloksacillin

Dårlig

Bedres

3 g x 4

Klindamycin

Dårlig

 

600-900 mg x 4

Kolistin

Dårlig

 

Bare i komb. med intratekal behandling

Levofloksacin

Moderat

 

750-1000 mg x 1

ev. 500 mg x 2

Linezolid

God

 

600 mg x 2

Meropenem

Dårlig-moderat

Bedres

Ladningsdose 1 g, deretter 2 g x 3.

Ladningsdosen gis over 30 min. Neste dose startes umiddelbart etter ladningsdosen. Denne og videre doser gis over 3 timer.

Metronidazol

God

 

Første dose: 1,5 g x 1, deretter 1 g x 1

Moksifloksacin

Moderat-God

 

400 mg x 1

Piperacillin/tazobaktam

Dårlig

 

Mindre egnet

Rifampicin

Moderat-god

 

600 mg x 1

Tigesyklin

Dårlig

Bedres

Første dose: 200 mg,

deretter 100 mg x 2

Trimetoprim (TMP)-sulfametoksazol

Moderat-god

Bedres

5 mg (TMP)/kg x 2-4

Vankomycin

Dårlig

Bedres

Ladningsdose:30 mg/kg, deretter 15-20 mg/kg x 3c,d

aBegrepene dårlig-moderat-god angir oppnådd konsentrasjon i cerebrospinalvæske sammenlignet med serum. Midler med dårlig penetrasjon kan likevel benyttes ved infeksjoner i CNS ved å gi høye doser (f.eks. betalaktamer)

b»Bedres» angir at medikamentets penetrasjon er bedre gjennom inflammerte meninger

cDosen justeres etter serum kons. bunnverdi (trough): 15-20 mg/L.

dHøy dosering for å sikre rask oppnåelse av terapeutisk konsentrasjon