Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av abscess/pussprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Karianne Wiger Gammelsrud, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om dypere infeksjoner i hud og bløtvev. Abscesser i indre organer. Pussansamlinger i kroppens hulrom, f.eks. ved empyem, artritt og bakteriell peritonitt.

Prøvemateriale 

Se Abscess-/pussmateriale.

Puss, aspirat eller biopsi fra infisert område på sterilt glass eller sprøyte. Unngå luft i sprøyte/prøvebeholder for å sikre optimal anaerob diagnostikk.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

 

Ved mistanke om tuberkulose må spesifikke tuberkuloseundersøkelser rekvireres separat på egen rekvisisjon.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Bakteriologisk dyrkningsmetodikk. Alle pussprøver fra dype lokalisasjoner dyrkes anaerobt
  • Spesifikk gjærsoppdykning gjøres ved alle intraabdominale prøver og ellers dersom vurdert aktuelt
  • For spesialdyrkninger som for eksempel Mykobakteriedyrkning må dette angis spesifikt på rekvisisjonen

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

  • I prøver tatt fra normalt sterile områder vil som hovedregel alle funn regnes som signifikante og rapporteres til rekvirent
  • I prøver tatt fra eller i tilknytning til ikke-sterile områder vil kontaminerende normalflora kunne være tilstede og i hovedsak rapporteres kun funn av mikrober som vurderes som sannsynlig eller mulig patogene

Svartid 

Negative prøver: Aerob dyrkning 2 døgn, anaerob dyrkning 3 døgn.

Positive prøver: Vanligvis 3-5 døgn.

Ved mistanke om særlig langsomtvoksende bakterier vil dyrknings- og svartiden forlenges.

Merknader 

  • Send alltid puss eller væske der dette er mulig. Kun penselprøve er bare aktuelt ved svært lite prøvemateriale
  • Alle abscess/pussprøver fra dype lokalisasjoner dyrkes anaerobt og det er viktig at prøvematerialet er i minst mulig kontakt med luft
  • Ved puss fra overfladiske sår eller andre områder som er i kontakt med luft, er anaerob etiologi ikke sannsynlig og slike prøver bør rekvireres som Sårsekret slik at de blir håndtert korrekt i laboratoriet

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.