Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Urinveisinfeksjon

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
14.06.2021Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om komplisert og/eller residiverende cystitt
 • Mistanke om pyelonefritt og/eller urosepsis
 • Infeksjon uten fokus, sepsis av alle årsaker
 • Screening for asymptomatisk bakteriuri hos gravide og i forkant av enkelte urologiske prosedyrer

 

Spesielle forhold:

 • Permanente urinkateter blir alltid etterhvert kolonisert med bakterier
 • Hos pasienter med permanent kateter er det i utgangspunktet indikasjon for bakteriologisk urindyrkning kun dersom det er mistanke om pyelonefritt og/eller urosepsis
 • Det er ikke indikasjon for anaerob dyrking fra annet enn urin fra kunstig blære

 

*Viktig:

Prøvetakingsutstyr 

 

Utførelse 

Spontant latt urinprøve (midtstrømsurin):

 • Urinen bør ha stått i blæren ca 4 timer for å gi et representativt bilde av bakterieinnholdet. Morgenurin anbefales, eventuelt prøvetaking 3-4 timer etter siste vannlating.
 • Urin samles som midtstrømsprøve (den midterste urinporsjonen samles) i steril beholder og ca 10 mL (minimum 2 mL) urin aspireres i urinbeholderen.

 

Samleposeprøve fra barn:

 • Hos små barn settes pose på etter vask av området rundt genitalia.
 • Så snart det er kommet urin i samleposen, tas posen av og aspirer urin i prøvebeholderen.

 

Blærepunksjon:

 • Suprapubisk innstikk på full blære med steril teknikk.

 

Kateterprøve:

 • Fortrinnsvis engangskateterisering, permanent urinkateter vil alltid bli kolonisert med mikrober.
 • Ved engangskateterisering samles urin i prøvebeholderen.
 • Prøve fra permanent kateter tas fra prøvetakingssted på kateterslange etter desinfeksjon, alternativt ved aspirasjon med sprøyte og kanyle gjennom kateterveggen etter desinfeksjon. Urinprøve anbefales tatt umiddelbart etter kateterskifte.
 • Urin overføres til prøvebeholder. Det skal ikke tas prøve fra urinposen.

 

Urostomi:

 • Se egne lokale rutiner

 

Nefrostomi:

 • Se egne lokale rutiner

 

Praktisk tas urinprøven som vist her:

 

Prøvevolum 

Prøvebeholder fylles med ca 10 mL urin.

 

Dersom man bruker prøveglass med borsyre skal prøvebeholder fylles helt opp med urin for å oppnå riktig borsyrekonsentrasjon.

Prøvebehandling 

Oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse til laboratoriet.

Prøvens holdbarhet 

Urin uten tilsetning har kun 2 timers holdbarhet ved romtemperatur. I kjøleskap er holdbarheten 24 timer.

 

Ved lang transporttid (prøver tatt utenfor aktuelle sykehus) skal prøveglass med tilsatt borsyre brukes.

Forsendelse 

Prøven sendes så raskt som mulig til laboratoriet.