Katastrofeblødning

12.03.2024Versjon 1.0Forfatter: Kari L. BaadstøGodkjent av: Kari L. Baadstø (avd.sjef operasjon)Godkjent dato: 2022-12-09

Hensikt og omfang 

 • Sikre rask og effektiv stopp av blødning ved uventet/ukontrollert massiv blødning.

Ansvar/målgruppe 

 • Operasjonssykepleiere
 • Anestesisykepleier
 • Ortopeder
 • Anestesileger.
 • Alle skal være oppdatert på gjeldende prosedyre.

Ved akutt blødning: 

 • Trykk alarmknappen på stuen

 

Koordinators oppgaver:

 

 • Kjører Akutt tralla inn på stua
 • Hente den røde telefonen med ø-hjelps numrene (står i ladestasjon på koordinatorrommet) for å sikre en åpen linje ved siden av koordinator telefonen.
 • Vurdere behov for ressurser fra annen stue
 • Avdelingsledelse/koordinator skal i samråd med klinikksjef/vakthavende ortoped vurdere om programmet må stoppes, alternativt reduseres
 • Utpek en operasjonssykepleier som står fast utenfor stuen for registrering av utstyr inn på stue
 • Avdelingsledelse/koordinator/operasjonssykepleier vurderer å benytte beredskapsliste

 

Vurdering underveis:

 

 • Tilkalle klinikksjef/vakthavende ortoped
 • Tilkalle karkirurg
 • Tilkalle gastrokirurg
 • Tilkalle ambulanse - Hvem er ansvarlig for å ta imot ambulansen?
 • Behov for blod/plasma
 • Behov for ekstra sug/Serres poser
 • Behov for urinkateter

Innhold akuttralle 

 • Nødummer
 • Beredskapsliste
 • Sjekkliste utstyr

 

Kar brikk Hoftesug 2 stk
Kar-laparotomi brikke Diatermi + lang spiss
Prosedyrepakke kar Floseal
Kompresser 40x65 5 pakker Hemopatch (NB! må hentes i kjøleskap)
NaCl 9 ml/ml 100 ml Heparin 5000 IE
Aquacel Extra Tegaderm
Vicryl 2-0 SH plus Vicryl 2-0 70 cm 2 stk
Vicryl 3-0 SH plus Vicryl 3-0 70 cm 2 stk
Prolene 3-0 RB-1 PDS 1 CT-1 plus
Prolene 4-0 RB-1 PDS 0 CT-1 plus
Prolene 5-0 RB-1

Referanser 

Prosedyre OUS