Anestesi til LASH, LH og myomektomi

24.09.2018Versjon 1.3Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Hensikten med rutinen er å gi retningslinjer for monitorering og beskrive anestesiprosedyre til pasienter som skal til laparoskopisk subtotal hysterektomi (LASH), laparoskopisk hysterektomi (LH) eller myomektomi. 

Monitorering 

  • SaO2, EKG, BT, temperatur, TOF, gassmonitorering.
  • 2 venefloner (1,3 mm). Ringer acetat infusjon skal være etablert.

Anestesimetode 

  • Total intravenøs anestesi (remifentanil og propofol) i TCI modus. Norcuron.
  • Gassanestesi på indikasjon.
  • Trachealtube. Magesonde.

Peroperativ væskebehandling 

  • Ringers acetat.
  • NaCl, venofundin, albumin eller blodprodukter på indikasjon