Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Overflatiske soppinfeksjoner

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
02.02.2022Versjon 0.3Forfatter: Cecilie Torp Andersen og Aina Myhre

Sykdomsbilder 

Dermatofyttinfeksjoner ses i hud, hår og negler og er oftest forårsaket av Trichophyton rubrum eventuelt andreTrichophytonarter, Microsporum spp. eller Epidermophyton spp. Smitte med dermatofytter kan skje ved direkte eller indirekte kontakt mellom mennesker eller dyr.

Gjærsopp kan gi kutane infeksjoner som ligner dermatofyttinfeksjon. Gjærsoppinfeksjoner, oftest Candida albicans, er gjerne lokalisert til fuktige områder, som i lysker og under bryster. Candida albicans kan også gi infeksjoner mellom tær, fingre og ved siden av neglene som kan bli mistolket for bakterielle infeksjoner. Hudinfeksjonen Pityriasis versicolor forårsakes av gjærsoppen Malassezia furfur.

Muggsopp som Scopulariopsis brevecaulis, Aspergillus og Fusarium arter kan gi neglinfeksjon. Ved penetrerende skade kan ulike muggsopp også gi infeksjon i hud og underhud og mycetom.

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mikroskopisk funn av sopphyfer eller klinisk mistanke om dermatofyttinfeksjon sendes hudavskrap, neglavskrap og hår (helst rikelig med materiale) til PCR undersøkelse, i utvalgte tilfeller også til dyrkning.

Ved intertrigo eller mistanke om gjær- eller muggsoppinfeksjon sendes avskrap eller sekret fra hud til soppdyrkning.

Aktuelle analyser 

Dermatofytt DNA

Dermatofyttdyrkning

Muggsoppdyrkning

For å stille en rask diagnose kan man ved mistanke om soppinfeksjon gjøre mikroskopi med kalilutpreparat (20 % KOH) av hudavskrap, neglavskrap og hår. Dette kan utføres på legekontoret.