Blod til IGRA (TB og CMV)

10.04.2024Versjon 1.4

Prøvetakingsutstyr 

Testen kan kun utføres i Quantiferon spesialglass:

 

Til TB-IGRA

 

 

Til CMV-IGRA

Utførelse 

Korrekt preanalytisk prøvebehandling er av stor betydning for validiteten av resultatet:

  1. Blodprøvetaking (venøst blod) i quantiferon spesialglass (se over) som må fylles helt opp til svart strek (1 mL).
  2. Prøveglassene ristes 10 ganger (viktig) og settes i varmeskap (37°C) så raskt som mulig innen 16 timer.
  3. Inkuberes 16-24 timer
  4. Sentrifugeres ved 2000-3000 RCF (g) i 15 minutter etter inkubering, dvs. ca. 3500-4000 rpm.

Prøvevolum 

Viktig: Fyll opp til svart svart strek markert på prøveglasset (1 mL).

Prøvens holdbarhet 

  • Frem til inkubering må prøven oppbevares i romtemperatur og ikke i kjøleskap.
  • Etter sentrifugering kan ferdig forbehandlet plasma oppbevares i 28 dager ved 2-8°C, eller ved -70°C for lengre perioder.

Forsendelse 

Noen prøvetakingsplasser har avtale med laboratoriet om å sende prøvene direkte. Dette forutsetter kort frakttid. Andre må inkubere og sentrifugere prøvene før sending (se utførelse over). Dersom prøvene er inkubert og sentrifugert kan de sendes i vanlig post.