Analyser

Enterovirus RNA

11.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om enterovirusinfeksjon ved:

  • Meningitt
  • Encefalitt
  • Febersykdom med utslett
  • Kardiovaskulær sykdom

 

Ved mistanke om luftveisinfeksjon, se Enterovirus D68 RNA.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av enterovirus RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

 

Prøver med påvist enterovirus RNA kan videresendes til Folkehelseinsituttet for forsøk på typebestemmelse.

Merknader 

Enterovirus-infeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.