Analyser

Legionella DNA

15.12.2020Versjon 1.3Forfatter: Linn Merete Brendefur Corwin, Fredrik Müller

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella. Se også Legionella dyrkning og Legionellaantigen (urin).

Prøvemateriale 

Bronkial skyllevæskeIndusert sputumEkspektorat.

Evt. annet materiale fra nedre luftveier, feks. pleuravæske, lungebiopsi, lungeautopsi.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Legionella spp (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Tolkning 

Positiv eller svak positivt resultat betyr at det er påvist Legionella DNA i pasientprøven.

  • Legionella species forårsaker vanligvis pneumoni, som kan være alvorlig
  • Pontiac-feber er en mildere febersykdom uten pneumoni
  • Legionella pneumophila kan gi sykdom hos immunfriske, andre Legionella sp. vil vanligvis gi sykdom kun hos immunsupprimerte individer      
  • L. pneumophila er ansvarlig for ca 85 % av rapporterte tilfelle av Legionella-infeksjon, de resterende tilfellene er særlig knyttet til L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii og L. longbeachae
  • L. pneumophila inndeles i 15 serogrupper; det er hyppigst serogruppe 1, dernest serogruppe 4 og 6, som forårsaker sykdom

Merknader 

I tillegg til PCR utføres Legionella dyrkning og Legionellaantigen (urin).

Funn av slekten Legionella er nominativt meldepliktig til MSIS.