NO-behandling

09.02.2018Versjon 1.1

Generelt 

Nitrogen monoksid (NO) til inhalasjon er tilgjengelig ved intensivseksjonen. Slik behandling må utføres korrekt, og på rette indikasjoner. Det må understrekes at NO ikke er et registrert legemiddel, og bruk av NO omfattes av særlig strenge krav til dokumentasjon av de medisinske vurderinger. Bruk av NO utenom de indikasjoner og med andre apparat enn det som beskrives i denne metode, skal kun finne sted etter avtale med ansvarshavende overlege.

Indikasjoner 

Inhalert NO er en selektiv vasodilatator i det lille kretsløp. NO senker på denne måten middel PAP trykk og bedrer ventilasjons-perfusjonsforholdet i lungene. Indikasjonen blir derfor alvorlig hypoksemi og pulmonal hypertensjon hos voksne og barn ved:

  • Pulmonal hypertensjon (barn spesielt)
  • ARDS forsøksvis for å "kjøpe tid" (se ARDS algoritmen)

Utstyr 

Kun NO gass til medisinsk bruk skal anvendes. Slike flasker finnes lagret på intensiv (farge lysgrønn). Vår standard gass er på 1000 PPM (parts per million).

 

NB!. Alt NO utstyr (monitorering) skal nullstilles ( én punkt kalibreres) før bruk. Annen kalibrering (mot testgass med kjent innhold av NO) utføres regelmessig av MTA.

 

Kun leger med opplæring/erfaring med utstyret skal bruke dette.

 

Vi har mulighet til å gi NO både via Evita XL og HFOV (Sensormedic) med eget utstyr for dosering (rotameter) og NO monitor. Utstyr til Evita skal være ferdig koplet og klar til bruk.

Dosering 

NO doseres i PPM, og vanlig startdose er 5-10 PPM. Området varierer fra 1-40 PPM. Juster NO til laveste effektive nivå hos «respondere» (se neste avsnitt) så raskt som mulig. Høyere doser enn 40 PPM er forbundet med øket fare for NO2 toxisitet, og skal ikke brukes.

 

I avvenningsfasen skal en trappe NO langsomt fra 2 ppm og nedover.

Monitorering 

Alle pasienter som får NO skal monitoreres med analyse av NO- og NOkonsentrasjon i inspirasjonsgassen ved Y-stykket. Målt NO bør være ± 10% av innstilt dose, og NO2 må ikke være > 1-2 PPM. Verdiene skal dokumenteres på kurven. Sjekk også Met-Hb i arteriell blodgass (skal være < 2%). Vanligvis monitoreres pasienten med PA kateter (ikke obligatorisk).

Dose-respons test 

Skal NO forsøkes ved akutt oksygeneringssvikt, bør pasienten gjennomgå en enkel dose-responstest før evt behandling. Respiratorinnstillinger holdes konstant med NO = 0 PPM i minist 10´ etter at alt utstyret er tilkoplet og klart. Deretter tas en arteriell blodgass til bestemmelse av PaO2/FiO2 ratio. Så justeres NO til 10 ppm (alle andre innstillinger uforandret) og ny blodgass tas etter nye 10 minutter. Til slutt innstilles NO på 40 PPM, med ny blodgass etter 10 minutter. Ved økning av PaO2/FiO2 ratio > 10% på 10 eller 40 PPM defineres pasienten som NO-responder, og aktuell NO dose innstilles og gis videre. Pasienter som ikke responderer skal ikke ha NO!