Telefonnummer og adresser

05.02.2024Versjon 1.46

Ullevål 

Ullevål

Konfereringsbakvak PSØK 78550

Konfereringsforvakt PSØK 73854

Gastro PSØK 73590; Mobil: 912 41 820

Hjerte PSØK 73855 (angio 76194); Mobil: Kontakt B-laget HIO

Lunge PSØK 73580; Mobil: 908 95 089

Nyre PSØK 73712; Mobil: 908 95 094

Nevrolog PSØK 73602 (internt tilsyn: PSØK 76295)

Infeksjon PSØK 73568; Mobil: 482 76 524

Geriatri PSØK 73693; Mobil: 913 28 629

Indremedisin PSØK 76487; Mobil: 477 69 218

Slag PSØK 73872; Mobil: 905 47 853/975 30 090

Hematolog Mobil: 908 95058

Endokrinolog Mobil: 480 15 286 (kontortid), 905 66 749 (øvrig tid)

Barn PSØK73892

Anestesi PSØK 73861

Radiolog primærvakt PSØK-73875

Radiolog bakvakt thoraks PSØK-73024

Poliklinisk hastetime røntgen 15957

Muskel/skjelett-radiolog PSØK 76058

Intervensjon/kar-radiolog telefon dagtid 18187

Thoraxradiolog telefon dagtid 73024

Sengepost INFS1: 19113, 19114 (vaktrom, sekretær); 26560 og 26561 (blått tun); 26563 og 26564 (rødt tun); 26566 og 26567 (grønt tun); faks 23015420; rørpoststasjon C-214; calling 581-76221 (ledende sykepleier)

 

Isolatpost INFS2: (230) 27960 (hovednummer); 27866 (driftsykepleier); 26866 (sekretær/skrivestue); faks 23027704; rørpoststasjon C-219; (230) 20372 (ledende sykepleier)

Infeksjonsmedisinsk tilsynsvakt (mandag-fredag, dagtid):

calling PSØK 73544; Mobil: 469 20 697

Infeksjonslaboratoriet: 27869, 26873, 27988 (Mette); calling: 581-19111; rørpoststasjon C-305

Forvakt C-laget PSØK 73858

Forvakt E-laget PSØK 73718

Poliklinikken ekspedisjon: 73388 (hovednummer), 19091, 19096, og 73107 (ekspedisjonen); 19109 (kontorleder); faks 23015933; rørpoststasjon C-218

 

Poliklinikken sykepleiere: 19110 (møterom), 19092 (spl. eksp.), 15968 (konsultasjonsrom), 73021 (behandlingsrom); 19108 (Linda); 15944 og 95 01 77 92 (hiv-koordinator)

Jobbmobiler: Line: 48210494, Kjersti: 46890180, Lise: 46832707, Lene: 46836523

Akuttskranke mottagelsen 23 25 61 50

Plass-Ansvarlig-Medisin (PAM) PSØK 19156

Mobil-Intensiv-Sykepleier (MIS) 90709879

Medisinsk ekspedisjon:

19100, 73110, 73575 (faks 22119181)

Mikrobiologisk avdeling:

 • Felles prøvemottak (spørsmål om prøvelogistikk): 22 11 88 25
 • Bakteriologisk enhet (prøvesvar/bioingeniør): 22 11 88 30
 • Bakteriologisk enhet (lege): 22 11 88 28 / 90 71 65 79 (man-fre kl 08:00-22:00, lør-søn: 08:00-15:30)
 • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi (prøvesvar/bioingeniør): 22 11 88 45 (man-fre kl 08:00-16:00)
 • Enhet for serologi (prøvesvar/bioingeniør): 22 11 88 58
 • Virologi og serologi (lege): 90 15 77 30 (man-fre kl 08:00-16:00)
 • Forsknings- og Utviklingsseksjonen (FOU): 22 11 88 47 (man-fre kl 08:00-16:00)

Arbeidsmiljøavdelingen (oppfølging av stikkskader):

23 07 58 80

TB-koordinatorer: 17793, 16054, mobil 99 21 64 11 og 468 78 881

Sykehusapoteket, Ullevål: 23016370 (generelt), 23016380 (publikum), 23016375 (institusjonsleveranser), 93096780 (vakthavende farmasøyt utenom kontortid)

Avdeling for smittevern: 480 16 240 (kontortid, bemannet av hygienesykepleier), 476 87 414 (utenom kontortid, kun smittevernspørsmål knyttet til covid-19)

Riks- og radiumhospitalet, samt Aker sykehus 

Rikshospitalet

Sentralbord: 23 07 00 00

Mikrobiologisk avdeling:

 • Ekspedisjon (generelle henvendelser mandag-fredag 8.00-15.30): 23 07 11 00
 • Bakteriologisk enhet (prøvesvar/bioingeniør): 23 07 11 25
 • Mykobakterier: 23 07 11 22
 • Bakteriologisk enhet (lege): 23 07 11 24 (Calling fra RH: 26674), mobil 906 33 794
 • Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi (prøvesvar/bioingeniør): 23 07 10 99
 • Virologi og serologi (lege): 23 07 11 01 og 906 28 040
 • Vakthavende lege (etter kl 15:30 hverdager, samt helg og helligdager): 95 78 24 77

Enhet for cellulær immunitet og flowcytometri (CD4/CD8): 23 07 49 08

Avdeling for immunologi (HLA B*5701): 23 07 13 44

Olafiaklinikken: Postboks 4763, 0506 Oslo. Tel. 23 07 58 40 (sentralbord), 23 07 58 42 (leger)

Radiumhospitalet

Sentralbord: 22 93 40 00

Aker sykehus

Sentralbord: 22 89 40 00

KAD Aker: 23 48 69 40

Eksterne kontakter 

VIKTIGE EKSTERNE KONTAKTER
I Oslo
Lovisenberg Diakonale sykehus: 23 22 50 00
Diakonhjemmet sykehus: 22 45 15 00
Oslo Kommunale Legevakt: 97 14 44 07/23 48 71 73 (skiftleder allmennhelseseksjonen), 23 48 70 17 (overgrepsmottaket)
Kommuneoverlege i Oslo: Synne Schou Øhrberg 922 59 979. For vakthavende kommuneoverlege ring Legevaktsentralen 23 48 72 11 og få oppgitt navn og mobilnummer (melding og varsling av smittsom sykdom utenom kontortiden)

Smittevernoverlegen i Oslo: Helseetaten, Postboks 4716, 0506 Oslo. Tel. 21 80 21 80 (melding og varsling av smittsom sykdom i kontortiden). Smittevernoverlege Frode Hagen 477 85 350. For varsling mv. utenom kontortid: Ring Legevaktsentralen tlf 23 48 72 11 og spør etter vakthavende kommuneoverlege.

Samfunnsmedisinsk vakttelefon: 477 81 880 (betjenes av Helseetaten i kontortiden, av samfunnsmedisinsk beredskapsvakt frem til kl 24, og av Legevakten etter kl 24)

Folkehelseinstituttet: 21 07 70 00 (sentralbord), 21 07 63 48 (smittevernvakta, melding og varsling av smittsom sykdom hele døgnet), 94 52 75 77 (virologi), 21 07 68 85 eller 46 40 04 12 (bakteriologi; brucella, leptospira og coxiella serologi), 21 07 62 22 eller 90 12 59 07 (mykobakterier), 95 21 49 93 (mikrobiologisk beredskapsvakt, døgnbemannet, utenom arbeidstid)
Vitusapotek Jernbanetorvet: 23 35 81 00 (utlevering av medisiner og vaksiner hele døgnet)
Politiets utlendingsenhet (PU): DOK-senteret, PB 8102 Dep, 0032 Oslo. Tel. 22 34 24 00 / 22 34 24 30
Utlendingsdirektoratet (UDI): PB 8108 Dep, 0032 Oslo. Tel. 23 35 15 00

Utlendingsnemnda (UNE): PB 8165 Dep, 0034 Oslo. Tel. 21 08 50 00

Aksept: PB 6590 Rodeløkka, 0501 Oslo. Tel. 23 12 18 20

Helsesenteret for papirløse migranter: PB 3483 Bjølsen, 0406 Oslo.

Utenbys

NAV: Tel. 55 55 33 36 (direktelinje for leger)

HELFO: Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Tel. 23 32 70 40 (for behandlere)

Ahus: 67 96 00 00
Vestre Viken HF: 03525
Sykehuset Østfold: 69 86 00 00
Sykehuset Innlandet: 915 06 200
Sykehuset i Vestfold: 33 34 20 00

Sykehuset Telemark: 35 00 35 00

Sørlandet sykehus: 906 10 600

Stavanger universitetssykehus: 51 51 80 00
St. Olavs Hospital: 72 57 30 00
Haukeland universitetssykehus: 55 97 50 00
Universitetssykehuset i nord-Norge: 77 62 60 00; Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk 77 62 70 27 (bioingeniør), 77 62 79 51 (lege)
Utlandet
Folkhälsomyndigheten (tidl. Smittskyddsinstitutet): Tel. +46 10 205 2000 (+46 10 205 2400 døgnvakt), +46 10 205 2302 (parasittologen).
Statens serum institut: Artillerivej 5, DK-2300 København S, Danmark. Tel. +45 32 68 32 68