Plantar fasciitt - Proksimal

22.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Kjetil Hvaal og Øyvind Paulsrud

Klinikk 

Etiologi ukjent. Smerter ved belastning, verst om morgenen. Assosiert med middelaldrende personer, overvekt, stående arbeid, pes cavus hos løpere. Funn: Øm under hælen, sentralt/medialt. Noen ganger palpabel bursitt. Scintigrafi og MR til liten hjelp.

Diagnostikk 

Klinisk undersøkelse. Røntgenbilde hører med i utredningen, men funn av hælspore på rtg. er uten betydning for diagnosen. Silfverskiölds test ofte positiv.

Differensialdiagnose 

Kompresjon av 1. gren av den laterale plantarnerve, disse er ofte ømme ved bakre mediale del av tuber calcaneii og har utstråling til laterale fotrand. Tarsal tunnelsyndrom. Subtalar artrose.

Behandling 

Pasientinformasjon er viktigste tiltak. Ved konservativ behandling blir over 90% av pasientene bra i løpet av 1 år. Strekkeøvelser, fottøy med god dempning (løpesko for asfalt), hælputer (Tulis/Spenco skoinnlegg), nattskinne i dorsalfleksjon. Antiflogistika kan brukes som adjuvans, steroider lokalt frarådes pga. rupturfare. Lokal nedkjøling om kvelden. Nattskinne i dorsalfleksjon. ESWT (trykkbølgebehandling) har fortsatt ikke dokumentert effekt. Vektreduksjon hvis overvekt. Ved kirurgi vurderes gastrocnemius-løsning som har i noen studier vist godt resultat.

 

Vi gjør ikke lenger spalting av platarfascien for denne tilstanden.

Etterbehandling 

Ved gastroknemius fasciotomi som kan gjøres bilateralt fortsetter tøyningsøvelser fra dag 1. gjerne med støtte fra fysioterapeut.

Komplikasjoner 

Ved gasttok slide informeres pasientene om 3-6 uker muskelsmerter i legg.

Kontroll 

Oppfølging av primærhelsetjenesten.

Prognose 

Tilstanden er selvbegrensende og gir ikke opphav til generelle entesopatier. 90% av pasientene blir bra uten operativ behandling. Compliance vedrørende strekkeøvelsene er variabel. La gjerne fysioterapeuten følge opp pasienten. Pasienten må informeres om at dette kan vare 1-3 år.

Referanser 

  1. MaskillJD et al Gastrocnemius Recession to treat Isolated Foot Pain Foot & Ankle Int. Vol 31(1) Jan 2010.
  2. ChimeraNJ Function and Strength Following Gastrocnemius Recession for Isolated Gastrocnemius Contracture Foot & Ankle Int. Vol 31(5) May 2010.