Plansje/oversikt prøvetakingsutstyr

15.09.2022Versjon 0.4

Generelt 

Denne oversikten/plansjen viser prøvetakingsutstyr, transportmedier som brukes for å sende prøver til Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM), seksjon Molde og seksjon Ålesund. I tillegg gir den en oversikt over holdbarhet for ulike prøvematerialer.

 

Prøvetakingsutstyr og transportmedier, AMM - oversikt

 

For mer detaljer om hvert enkelt prøvetakingsutstyr, se oversikt til venstre.