Analyser

Hepatitt B virus e-antigen

11.04.2024Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Overvåkning ved erkjent Hepatitt B-infeksjon og markør for behandlingsrespons.

 

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ/Positiv.

Svartid 

1 dag.