Analyser

Hepatitt B virus e-antigen

22.09.2021Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Overvåkning ved erkjent Hepatitt B-infeksjon og markør for behandlingsrespons.

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ / Positiv.

Svartid 

1 dag.