Feber av ukjent årsak

Dette emnet er hentet fra Infeksjonsmedisin (OUS)
27.01.2023Versjon 0.1

Definisjon 

Temperatur over 38.3° målt flere ganger over en 3 ukers periode uten påvisbar årsak etter relevant utredning poliklinisk/innleggelse i sykehus.

Etiologi 

Infeksjoner: Tuberkulose, bakteriell endokarditt, GI/bekken abscesser (nyre, milt, gallesystem, sek. til divertikulitt/appendicitt, gynekologiske infeksjoner, amøbeabscess), osteomyelitt, tropesykdom (ex. Leischmaniasis, Malaria, Tyfoid feber, Brucellose), virale hepatitter, CMV, EBV, hiv (primær hiv infeksjon, Mycobacterium avium-infeksjon ved lavt CD4 tall).

 

Neoplasmer: Lymfom, leukemi, myelodysplasi, nyrecancer, lungecancer, hepatocellulært carcinom, GI og gynekologiske tumores, metastaser.

 

System sykdommer: SLE, PMR/temporalis arteritt (eldre), Mb. Stills (unge voksne; feber >1 uke, artralgi/artritt >2 uker, utslett, leukocytose >10, sår hals, lymfadenopati, hepato/splenomegali, høye transaminaser, negativ ANA og RF), vaskulitt, thyroiditt, revmatoid artritt, blandet bindevevssykdom.

 

Diverse: Medikamenter (ex. antibiotika/nevroleptika), neutropeni (cytostatika indusert eller immunsvikt), tromboembolisme, hypothalamisk dysfunksjon, endokrine årsaker, selvpåført eller kunstig framkalt feber. (se også Importfeber og Feber hos nøytropene pasienter)

Utredning 

Individualiseres avhengig av sykehistorie og funn. Feber må objektivt dokumenteres. Gjenta gjerne klinisk undersøkelse flere ganger. I mange tilfeller kan etiologi ikke påvises. Diskuter pasienten gjerne i plenum.

 

Detaljert anamnese

 • Opprinnelsesland (f. eks. hiv, TB).
 • Reiseanamnese (tropiske strøk?)
 • Smitteeksponering (dyr, bitt, seksuell)
 • Immunsuppresjon.
 • Medikamenter (også seponerte).
 • Feberbeskrivelse/frostanfall?
 • Lokaliserte symptomer.
 • Vekttap, nattesvette (B-symptomer).
 • Endrede naturlige funksjoner.

 

Klinisk undersøkelse (spesielt oppmerksom på følgende):

 • Perifere tegn til endokarditt, hjerteauskultasjon.
 • Lymfeknuter, utslett
 • Palpasjonssmerter (f.eks columna)
 • Abdominale oppfyllinger, leverstørrelse, rektal eksplorasjon.

Diagnostikk 

Klinisk biokjemiske blodprøver

 • Hb, Lpk med diff, Tpk, SR, CRP, blodutstryk, Total IgE, leverenzymer, LD, CK, kreatinin.
 • Serum-elektroforese, total IgG, TSH, fritt T4, tumormarkører
 • Blodkultur minimum x 3 (med timers mellomrom uten antibiotika).

 

Serologiske prøver

 • EBV, CMV, hiv, HBV, HCV, Parvovirus, Toxoplasmose, Borrelia, Lues, evt TBE.
 • Autoantistoffer (RA, ANA, ANCA, thyreoidea, glatt muskulatur, mitokondrier).
 • IGRA–test ved mistanke om tuberkulose (god negativ prediktiv verdi, men kan være falsk positiv).
 • Sjelden: Leptospirose, Q-feber, sopp.

 

Urinprøver

 • Urinstix, mikroskopi (inkl. parasitter), dyrkning.

 

Avføringsprøver

 • Patogene tarmbakterier og parasitter.

 

Billeddiagnostikk

 • thorax, ultralyd abdomen, CT, evt. MR/PET-scan. Isotopundersøkelser (skjelettscintigrafi).

 

Annet (målrettet avhengig av symptomer og funn):

 • EKKO-cor, sternalmarg us, spinalpunksjon, biopsier (ex. lymfeknuter, temporal arterie), endoskopi.

Behandling 

Antibiotika og steroider skal generelt avventes under utredningen dersom ikke pasienten er kritisk syk (ex. neutropene pasienter eller hiv pasienter med risiko for Pneumocystis jirovecii infeksjon). Ved mistanke om systemsykdom bør behandling skje i samråd med revmatolog (ex. høydose prednisolon, evt. tumor nekrose faktor (TNF) hemmer eller anakinra (interleukin 1 receptor antagonist).