Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Leishmania DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.06.2023Versjon 1.1Forfatter: Lumnije Dedi

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om leishmaniasis, som er en samlebetegnelse for infeksjoner med Leishmania spp.

 

Det er tre typer infeksjoner med Leishmania spp.:

  • Visceral leishmaniasis (Kala-Azar): systemisk infeksjon i det retikuloendoteliale system (milt, lever, benmarg, lymfeknuter)
  • Kutan leishmaniasis: kroniske hudlesjoner, ofte med hevet sårkant, i ansiktet, på skuldre eller overarm
  • Muko-kutan leishmaniasis: kroniske lesjoner i slimhinnene i nese, munn og svelg

 

Andre indikasjoner:

  • Hepatosplenomegali hos HIV-infiserte, stoffmisbrukere og andre immunsupprimerte pasienter
  • Utredning av hepatosplenomegali av ukjent årsak

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Husk å angi kliniske opplysninger, inkludert sykdomsvarighet og smittested.

Prøvetaking og behandling 

  • Biopsi fra hud eller indre organer sendes i sterilt glass tilsatt sterilt saltvann (0,9 % NaCl), alternativt RPMI-transportmedium eller PBS.
  • Benmargsaspirat foretrekkes, evt. EDTA-fullblod (lav sensitivitet).

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøven sendes raskest mulig og helst samme dag
  • Prøven sendes med vanlig post i romtemperatur
  • Den skal oppbevares kjølig (2 - 8ºC) før forsendelsen

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av Leishmania-DNA ved in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Ved påvist Leishmania-DNA, utføres ny PCR og DNA sekvensering for artsidentifikasjon.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi og Utviklingsseksjonen, OUS Ullevål.

Svar 

Leishmania spp. DNA: Påvist / Ikke påvist.

Ved påvist Leishmania- DNA vil artsidentifikasjon bli rapportert.

Svartid 

2-4 virkedager.

Artsbestemmelse innen 1 uke.

Tolkning 

Påvisning av Leishmania- DNA er diagnostisk og indikerer aktuell infeksjon.

Behandling anbefales i samråd med infeksjonmedisiner.

Merknader 

For Leishmania mikroskopi: utstryk av materiale på objektglass.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.