Intoksikasjon med lokalanestetika og Intralipid-behandling

Dette emnet er hentet fra Martina Hansens Hospital
22.09.2023Versjon 0.5

Indikasjoner og Oppskrift 

Indikasjon for bruk av intralipid 20%

Ved tegn på alvorlig intoksikasjon med lokalanestesi og ved hjertestans etter injeksjon av lokalanestesi.

 

Enkel oppskrift/strakstiltak intralipid 20%

BOLUS Intralipid 20% 100 ml i.v. over 1 min
INFUSJON Intralipid 20% 400 ml i.v. over 30 min

 

Detaljert oppskrift

Tabell: Dosering etter vekt: Intralipid 20% i.v.

40 - 60 kg 70 - 90 kg ≥ 100 kg

1. Bolusdose:

Ca. 1,5 ml/kg over 1 min.

80 ml 120 ml 150 ml

Start straks infusjon av ca. 0,25 ml/kg/min. over 15 minutter

200 ml 350 ml 375 - 500 ml

Hvis spontan hjerte aksjon ikke er gjenopprettet 3 - 5min. etter

første bolus gis over ca. 1 minutt: 2. Bolusdose

80 ml 120 ml ≥ 150 ml

Hvis spontan hjerte aksjon og puls ikke er gjenopprettet etter

ytterligere 3 - 5 min. gis over ca. 1 minutt: 3. Bolusdose

80 ml 120 ml ≥ 150 ml

 

OBS: Pas. ≥ 70 kg trenger inntil 10 poser Intralipid 20% à 100 ml.

 

Beholdning av Intralipid (poser à 100 ml.) på MHH

Anestesi avd. Innledning, i tralle foran disken 10 poser
Postoperativ avd. Akutt-tralla, utenfor medisinrommet, i nederste skuff 10 poser
Dagkirurgisk avd. Skap merket med intralipid på overvåkningen 10 poser

 

Holdbarhet og lagring intralipid

 • ca. 1 år ved stuetemperatur
 • oppbevares beskyttet mot lys sammen med prosedyren
 • trenger ikke å ligge i kjøleskap

Hensikt og Omfang  

Bruk av Intralipid ved hjertestans og ved mistanke om truende eller alvorlig intoksikasjon i forbindelse med lokalanestesiforgiftning.

Ansvar/Målgruppe 

Anestesi- og sykepleiepersonale på anestesiavdelingen og postoperative avdelinger.

Handlinger 

Symptomer

 • Metallsmak i munnen
 • Parestesier oralt/ perioralt
 • Uro, forvirring, døsighet
 • Muskelrykninger eller kramper
 • Arytmier (VES, ventrikkelflimmer, asystoli)

 

Symptomer/tegn på alvorlig toksisitet

 • Plutselig endret mental status
 • Alvorlig agitasjon
 • Tap av bevissthet med eller uten kramper.
 • Kardiovaskulær kollaps
  • Sinusbradykardi
  • Ledningsblokk
  • Asystole
  • VT

 

Ved intra-arteriell injeksjon: Symptomer umiddelbart.

 

Ved intravenøs injeksjon: Symptomer i løpet av minutter.

 

Ved for høy totaldose: Symptomer i løpet av 10 – 20 minutter (avhengig av injeksjonssted).

 

Profylakse mot uønsket hendelse

 • Bruk ultralyd
 • Høy grad av årvåkenhet for å unngå intravasal injeksjon: A S P I R A S J O N x flere.
 • Fraksjonerte doser - Unngå å overstige maksimaldoser
 • Kjenn lokalisering av arterie/vene hvis mulig
 • Tilsats av adrenalin til lokalanestesimiddel

 

Behandling

 • Stopp umiddelbart injeksjonen
 • Kall på HJELP / trykk på stansknapp
 • Avslutt evt. operativ aktivitet
 • Gi oksygentilskudd, oppfordre pasienten til å hyperventilere.
 • Ved behov: Anestesi av pasienten med propofol/remifentanil ev. benzodiazepin i tillegg, fortrinnsvin stesolid. – Hyperventilasjon.
 • Ved sirkulasjonsstans eller kramper rescusiteres pasienten etter vanlige retningslinjer.

 

Bruk av Intralipid ved hjertestans og ved mistanke om truende eller alvorlig intoksikasjon i forbindelse med lokalanestesiforgiftning

Ved alvorlig kardial påvirkning ved lokalanestesiforgiftning, skal man rescusitere etter vanlige retningslinjer. Det er holdepunkter for at man i en slik situasjon kan reversere den toksiske effekten ved bruk av Intralipid 20 %. Dersom Intralipid brukes, skal følgende doseregime følges (se tabell ovenfor):

 • Bruk Intralipid 20 %
 • Gi første bolusdose 1,5 ml/kg over 1 minutt
 • Koble deretter straks til et i.v. sett og infunder Intralipid 0,25 ml/kg/min. i 15 minutter
 • Øk ev. infusjonen til 0,5 ml/kg/min hvis blodtrykket faller.
 • Hvis spontan, pulsgivende hjerteaksjon ikke er gjenopprettet gjentas bolusdosen inntil to ganger med 3 – 5 minutters intervall samtidig med at du gir Adrenalin dersom det synes adekvat.

 

Praktisk eksempel

Hos en voksen person på 70 kg vil dette omtrent tilsvare:

 • Ta 100 ml Intralipid 20 % og to 50 ml sprøyter
 • Trekk opp 50 ml + 50 ml og injiser straks første bolusdose
 • Koble deretter straks til et i.v. sett og infunder Intralipid 20 ml pr. minutt i 15 minutter
 • Øk ev. infusjonen til 0,5 ml/kg/min hvis blodtrykket faller.
 • Hvis spontan, pulsgivende hjerteaksjon ikke er gjenopprettet gjentas bolusdosen inntil to ganger samtidig med at du gir Adrenalin dersom det synes adekvat.

 

Det er ikke holdepunkter for at det er nytte av å gi mer enn 8 ml/kg totalt (ved 70 kg tilsvarer det 560 ml).

 

Observasjon:

 • Observeres på postoperativ avdeling
 • Observasjonstid:
  • Min 2 timer etter kramper
  • 4-6 timer etter kardiovaskulær instabilitet
  • Ved hjertestans; som vanlige anbefalinger ved hjertestans

Kontroll 

Infusjon av Intralipid 20 % i følge skjema inntil hemodynamisk stabilitet er gjenopprettet.

 

Hvis vi bruker konseptet med Intralipid vil nettsiden: www.lipidrescue.org gjerne har en rapport om dette.

Referanser 

 1. Guidelines fra: The Association of Anaesthetists of Great Britain & Ireland: www.aagbi.org
 2. www.lipidrescue.org
 3. www.nysora.com