Håndtering av LAST / Lokal anestesi intox

Dette emnet er hentet fra Martina Hansens Hospital
12.06.2024Versjon 0.8

ENKEL OPPSKRIFT VED TEGN PÅ ALVORLIG INTOX OG STANS:   

BOLUS

Trekk opp 100 ml Intralipid 200 mg/ml i 50 ml sprøyter (2 stk)

Gi 100 ml iv. over 1 min

Videre behandling

Trekk opp 400 ml Intralipid 200 mg/ml i 50 ml sprøyter (8 stk)

400 ml gis over 30 min (3-4 min pr sprøyte)

 

SYMPTOMER/TEGN PÅ ALVORLIG TOKSISITET

 • Plutselig endret mental status
 • Alvorlig agitasjon
 • Tap av bevissthet med eller uten kramper.
 • Kardiovaskulær kollaps
  • Sinusbradykardi
  • Ledningsblokk
  • Asystole
  • VT

 

Etter injeksjon av et lokal-anestetikum og ved kontinuerlig infusjon av lokalanestesi gjennom et kateter kan lokalanestesi intox oppstå når som helst

 

UMIDDELBAR BEHANDLING

 • Stopp injeksjon av lokalanestesi.
 • Rop på hjelp.
 • Ivareta luftveier, evt sikre luftveier med endotracheal tube.
 • Gi 100% oksygen og sikre adekvat ventilasjon (hyperventilasjon kan hjelpe på å øke plasma-pH ved metabolsk acidose)
 • Bekreft gode veneveier, evt etabler veneveier.

 

BEHANDLING VED SIRKULASJONSSTANS

INTRALIPID 20%: Gis ved første tegn på LAST, etter at luftveiene er sikret.

 

Bolus

 • >70kg: 100ml over 1 min
 • < 70kg: 1,5ml/kg over 1 min

 

Infusjon

 • >70kg: 400 ml over 30 min
 • < 70kg: 0,25ml/kg/min

 

Hvis fortsatt ustabil sirkulasjon:

 • gjenta bolus 1-2 ganger
 • doble infusjon

 

Fortsett infusjon minst 15 min etter stabil sirkulasjon er oppnådd.

 

Max kumulativ dose Intralipid 20 %: 12ml/kg

 

Propofol er ikke et substitutt for Intralipid.

 

 

 

BEHANDLING AV KRAMPER:

Benzodiazepiner er anbefalt. Hvis Propofol benyttes, bruk SMÅ doser, ex 20mg IV inntil man får benzodiazepiner. Propofol bør dog unngås ved kardiovaskulær påvirkning.

 

BEHANDLING AV HJERTESTANS VED LAST:

Adrenalin: små initial-doser < = 1 µg/kg

 

Vasopressin er ikke anbefalt.

 

Kalsiumblokkere og beta-blokkere unngås.

 

BEHANDLING AV VENTRIKULÆRE ARRYTMIER:

Amiodarone

Lidocain er ikke anbefalt.

 

Ved manglende effekt av Intralipid- og vasopressorbehandling: Vurdere Hjerte-lungemaskin

 

 

DOSERINGSFORSLAG INTRALIPID 20% - TABELL:

 

Vekt 1,5ml/kg 12ml/kg 15ml/kg/t (= 0,25ml/kg/min)
50kg

75 ml

600 ml 750ml/t (12,5ml/min)
60 kg

90 ml

720 ml

900ml/t (15ml/min)
70 kg 105 ml 840 ml 1050ml/t (17,5ml/min)
80 kg

120 ml

960 ml 1200ml/t (20ml/min)
90 kg

135 ml

1080 ml 1350ml/t (22,5ml/min)
100 kg

150 ml

1200 ml

1500ml/t (25ml/min)

 

OBS: Pas. ≥ 70 kg trenger inntil 15 poser Intralipid 20% à 100 ml.

 

 

Beholdning av Intralipid (poser à 100 ml.) på MHH

 

Anestesi avd. Innledning, i tralle foran disken 10 poser
Postoperativ avd. Akutt-tralla, utenfor medisinrommet, i nederste skuff 10 poser
Dagkirurgisk avd. Skap merket med intralipid på overvåkningen 10 poser

 

Holdbarhet og lagring intralipid

 • ca. 1 år ved stuetemperatur
 • oppbevares beskyttet mot lys sammen med prosedyren
 • trenger ikke å ligge i kjøleskap

Prinsipp 

Bruk av Intralipid ved hjertestans og ved mistanke om truende eller alvorlig intoksikasjon i forbindelse med lokalanestesiforgiftning.

 

Prinsipp for behandling med intralipid 20%:

 • Bolus: 1.5 mL/kg
 • 0.25 mL/kg/min i inntil 30-60 minutes
 • Bolus kan repeteres 1-2 ganger.
 • Infusjonshastigheten kan økes hvis blodtrykket synker.
 • Fortsett infusjon minst 15 min etter stabil sirkulasjon er oppnådd.
 • Max kumulativ dose Intralipid 20 %: 12 ml/kg

Ansvar/Målgruppe 

Anestesi- og sykepleiepersonale på anestesiavdelingen og postoperative avdelinger.

Forløp, profylakse og observasjon 

Ved intra-arteriell injeksjon: Symptomer umiddelbart.

 

Ved intravenøs injeksjon: Symptomer i løpet av minutter.

 

Ved for høy totaldose: Symptomer i løpet av 10 – 20 minutter (avhengig av injeksjonssted).

 

Profylakse mot uønsket hendelse

 • Bruk ultralyd
 • Høy grad av årvåkenhet for å unngå intravasal injeksjon: A S P I R A S J O N x flere.
 • Fraksjonerte doser - Unngå å overstige maksimaldoser
 • Hvis aktuelt tilsette adrenalin til lokalanestesimiddel

 

 

Observasjon:

 • Observeres på postoperativ avdeling
 • Observasjonstid:
  • Min 2 timer etter kramper
  • 4-6 timer etter kardiovaskulær instabilitet
  • Ved hjertestans; som vanlige anbefalinger ved hjertestans

Kontroll 

Infusjon av Intralipid 20 % i følge skjema inntil hemodynamisk stabilitet er gjenopprettet.

 

Hvis vi bruker konseptet med Intralipid vil nettsiden: www.lipidrescue.org gjerne har en rapport om dette.

Referanser 

 1. Guidelines fra: The Association of Anaesthetists of Great Britain & Ireland: www.aagbi.org
 2. www.lipidrescue.org
 3. www.nysora.com
 4. Metodebok