Toxoplasma gondii

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistenkt infeksjon med Toxoplasma gondii
 • Diagnostikk av nyfødte ved mistenkt intrauterin toxoplasmainfeksjon
 • Immunstatusundersøkelse

Analyser 

Serologi:

 

Toxoplasma gondii DNA anbefales i tillegg ved:

 • Mistenkt eller bekreftet toxoplasmainfeksjon hos gravide
 • Intrauterin fosterdød og mistanke om toxoplasmainfeksjon
 • Mistenkt medfødt toxoplasmainfeksjon hos nyfødt barn
 • Mistenkt toxoplasmainfeksjon hos immunsupprimerte
 • Mistenkt okulær toxoplasmose

 

For mikrobiologiske laboratorier:

Avdeling for Mikrobiologi OUS er nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasma-diagnostikk og utfører alternative toxoplasma IgM- og IgG-analyser, samt Toxoplasma gondii IgG aviditet.

Disse analysene er indisert ved:

 • første gangs påvist IgM og IgG hos gravide eller andre personer hvor det er viktig å vite smittetidspunkt
 • usikkert resultat i primærlaboratoriets IgM og/eller IgG test

Tolkning 

Gravide

IgG IgM    Tolkning gravide
 negativ negativ  Ikke tidligere toxoplasmainfisert. Ved mulig eksponering anbefales kontrollprøve tatt minst 3 uker etter siste mulige smitte.
 negativ positiv  Isolert positiv Toxoplasma IgM er mest sannsynlig en uspesifikk reaksjon, men KAN være uttrykk for en infeksjon i tidligste fase. Snarlig kontrollprøve anbefales.
positiv negativ

Gravid under 26 uker: Tidligere toxoplasmainfisert. Infeksjonen har funnet sted før svangerskapet. Aktuelt og fremtidige fostre er derfor beskyttet mot smitte. Kontrollprøve er ikke nødvendig

 

Gravid over 26 uker: Resultatene tolkes av lege

positiv positiv Resultatene tolkes av lege. Aviditetsanalyse utføres. Svangerskapslengde er avgjørende for tolkningen.

 

Ikke-gravide

 IgG IgM Tolkning ikke-gravide

negativ

negativ 

Ikke tidligere toxoplasmainfisert. Ved mulig eksponering anbefales kontrollprøve tatt minst 3 uker etter siste mulige smitte.

negativ

 positiv

Isolert positiv Toxoplasma-IgM er mest sannsynlig en uspesifikk reaksjon, men KAN være uttrykk for en infeksjon i tidligste fase. Snarlig kontrollprøve anbefales.
positiv negativ Tidligere toxoplasmainfisert. Smittetidspunktet må ligge minst 6 måneder forut for prøvetaking
 positiv positiv

Resultatene kan tale for en aktuell toxoplasmainfeksjon av relativt ny dato.

Dersom det er viktig å vite smittetidspunktet kan aviditetsundersøkelse utføres.  

  

IgG aviditet

 • Generelt stiger aviditetsindeks med tiden etter smittetidspunktet, slik at lav indeks vanligvis tyder på kort tid siden smitte og høy indeks tyder på lang tid siden smitte.  
 • Smittetidspunkt og evt anbefalt oppfølging angis i svaret.