Analyser

Astrovirus RNA

08.04.2024Versjon 2.4

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos barn.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

 

Det er ingen krav til transporttid

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-2 virkedager.

 

Lokale variasjoner kan forekomme.