Analyser

Astrovirus RNA

07.06.2021Versjon 2.2

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos barn.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-2 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.