Analyser

SARS-CoV-2 variant helgenomsekvensering

12.05.2021Versjon 1.0

Indikasjon 

Helgenomsekvensering utføres kun på et utvalg av luftveisprøver med påvist SARS-CoV-2 RNA og i tilfeller der rekvirent spesielt ber om det (se rutiner for rekvirering under).

 

Følgende kritiske varianter blir spesielt undersøkt (Nextstrain/Pangolin klassifikasjon):

  • 501Y.V1/B.1.1.7, også kjent som "UK variant"
  • 501Y.V2/B1.351, også kjent som "Sør-Afrika variant"
  • 501Y.V3 /P1, også kjent som "Brasil variant"
  • Andre kritiske varianter under spesiell observasjon, se FHI Ukerapporter

Undersøkelsesprinsipp 

Helgenomsekvensering (Swift-protokoll) med påfølgende tolkning ved hjelp av oppdaterte sekvensbibliotek

Svar 

Utført/Inkonklusivt/Ikke utført

Svartid 

5-7 dager etter påvist SARS-CoV-2 RNA.

Tolkning 

Helgenomsekvensering er avhengig av at det er nok virus i prøven og at disse lar seg sekvensere. 

Følgende svar kan bli gitt ut:

Svar Tolkning
Utført Analysen var vellykket. SARS.-CoV-2 isolatet tilhører lineage* som angitt
Inkonklusivt Analysen mislykket grunnet for lite virus i prøven. Bestemmelse av lineage* derfor ikke mulig
Ikke utført Analysen ikke utført grunnet for lite virus i prøven eller manglende prøvemateriale.

*Lineage angir hvilken virusvariant som foreligger i Nextstrain/Pagolin klassifikasjonen og kan ha betydning i smitteoppsporing. For detaljer, se lenker under og foreliggende oppdatert litteratur.