Embolisering av uterusmyom på røntgen/U2 GB

19.05.2024Versjon 0.4Forfatter: Gjertrud Hustad

Generelt 

Hensikten med rutinen er å beskrive praktisk gjennomføring av anestesi ved elektiv embolisering av uterusmyom på røntgenavdelingen.

Preoperativt på post (ordineres av gynekolog) 

 • Hb, TPK, kreatinin (GFR), Na, K, Cl
 • Urinkateter
 • Venekateter 1,3 mm ve. hånd

På røntgenlab 

 • TEA (Th 9/10 eller Th 10/11)
 • Test: Lidocain 40-50mg
 • Oppstartsbolus: Lidocain 20 mg/ml m/adrenalin 5 μg/ml 5-8ml + Bupivakain 5 mg/ml 5-8 mL + Fentanyl 50 μg/ml 1-2 ml.
 • Ved behov bolus bupivakain 5 mg/ml 5-8ml etter en time
 • Sedering kan brukes sammen med EDA.
 • Alternativ anestesimetode: Lokalanestesi og iv smertelindring/sedasjon.
  • Fentanyl 0,05-0,2 mg iv
  • Propofol 0,5-2 mg/kg/t iv. Evt. sedasjon med Eleveld protokoll etter klinikk.

 

En anestesilege ved U2-Glasblokkene starter anestesi, har ansvar for pasienten og kontaktes av anestesisykepleier ved behov. Dersom kontaktinformasjon på denne legen mangler- evt. 974258 (HBE KSK Bakvakt KK).

 

Pasienten flyttes til postoperativ avdeling U2 GB etter endt prosedyre.

Postoperativt 

 • Obs blødning i lysken.
 • Paracet 1g x 4. Første dose iv peroperativt.
 • ED: Naropin 2 mg/ml, evt. også overgang til Breiviks blanding. De største smertene kommer når myomet begynner å nekrotisere, og det er da ofte behov for betydelig smertelindring. Avklar eventuelt også med gynekolog/røntgenlege hvilket nivå av smerter som ventes, og om epidural ønskes videreført til post.
 • Voltaren 50 mg x 3 po.
 • Eventuelt Morfin 3-7mg iv./5-10mg s.c./ 10-20 mg po.