Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Base excess (BE), B

31.01.2022Versjon 2.4

Bakgrunn 

Base excess (BE) er en parameter som brukes til å vurdere det metabolske bidraget i en syre-baseforstyrrelse. BE er mindre påvirkelig av respirasjonen enn det som er tilfellet for bikarbonat og regnes derfor som en metabolsk parameter. BE kan i prinsippet beregnes for både plasma, fullblod og total ekstracellulærvæske (inkl. blodlegemer). Sistnevnte, ofte betegnet BE (Ecf) eller standard BE (SBE), er vanligst å bruke da denne er minst påvirkelig av den respiratoriske komponenten i syre-basestatus. Standard BE uttrykker den mengde sterk syre eller sterk base som må tilsettes per liter av ekstracellulær­væsken (blodet og interstitiell væske) ved pCO2 5,3 kPa (altså intet respiratorisk avvik),og temperatur 37 °C for at pH i plasma igjen skal bli 7,40. BE er derfor et spesifikt mål for metabolske syre-base­avvik, og inkluderer alle forbindelser som kan binde H+-ioner, ikke kun bikarbonat, men også andre anioner inklusive proteiner. BE angir det metabolske syre-baseavviket som forskyvning i forhold til normaltilstanden, i form av baseoverskudd (positiv BE) ved en metabolsk alkalose eller baseunderskudd (negativ BE) ved en metabolsk acidose. BE er altså uttrykk for summen av det metabolske syre-baseavviket. Det vil si at BE alene ikke kan si oss hvilken type av metabolsk acidose eller alkalose som foreligger, ei heller om det foreligger flere typer samtidige metabolske syre-baseavvik som eventuelt går i motsatt retning.

Indikasjoner 

Utredning av syre-baseforstyrrelser.

Prøvetakingsrutiner 

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe mmol/L Ref.
Voksne 0 ± 3 1

Tolkning 

Høye verdier
Metabolsk alkalose. Kompensasjon ved respiratorisk acidose.

 

Lave verdier
Metabolsk acidose. Kompensasjon ved respiratorisk alkalose.

Referanser 

1. Kofstad J. Blodgasser, elektrolytter og hemoglobin. TANO; 1995.