Analyser

ESBL-screening

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Alle sykehus har egne retningslinjer for ESBL, inkludert indikasjon for screening.

Folkehelseinstituttet har også god informasjon i Smittevernveilederen.

 

Indikasjon for screening (sammendrag):

  • Alle pasienter som blir overført fra sykehus utenfor Norden til et sykehus i Norge
  • Alle pasienter som legges inn på sykehus og som har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene
  • Tidligere påvist ESBL (dersom mer enn en mnd. siden forrige prøve)
  • Screening i forbindelse med utbrudd
  • Screening av andre pasientgrupper kan være aktuelt. Konferer lokale prosedyrer, eller ta kontakt med lokal smittevernansvarlig (eventuelt lege på mikrobiologisk avdeling)
  • Screening av personell er ikke nødvendig

Prøvemateriale 

FecalSwab fra rectum; kan også brukes til samtidig VRE-screening.

Prøvetaking og behandling 

Se Screeningprøver (ESBL og VRE).

Prøve tas på FecalSwab fra Copan. Pensel plasseres i transportmedium, skaft brekkes av ved angitt merke og kork settes godt på.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøve på transportmedium skal oppbevares i kjøleskap.

Raskest mulig transport til laboratoriet.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på dyrkning på selektive medier, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon, eventuelt supplert med genpåvisning (sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR)).

Utførende laboratorium 

Molde og Ålesund.

Svar 

Enterobacteriaceae med ESBLA og ESBLM.
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter spp. med ESBLCARBA.

Svartid 

2-3 dager.

Tolkning 

Ved funn av multiresistente mikrober kan smitteverntiltak ut over basale smittevernrutiner være aktuelt. Veiledning om aktuelle smitteverntiltak kan finnes i lokal smittevernhåndbok, i Smittevernveilederen eller ved å kontakte smittevernpersonell eller spesialist i infeksjonssykdommer.

Nyttige lenker