Humerusfraktur - Proksimal

20.09.2021Versjon 1.4Forfatter: Vera Halvorsen og Anders Grønseth

Klinikk 

Smerte. Hevelse kan være mindre synlig. Skademekanismen er ofte fallskader med abdusert arm.

Diagnostikk 

Rtg. i to plan. Ev. skråplan. CT kan en sjelden gang være indisert ved høyenergiskader eller intraartikulære skader.

Klassifikasjon 

Metafysære frakturer er vanligst. Fysefrakturer er vanligst hos de yngste og eldste barna. SH1-fraktur er vanligst hos barn < 5 år, SH2 er vanligst hos eldre barn.

Behandling 

Behandles nesten alltid konservativt, pga. betydelig remodelleringsevne. Ca. 80% av lengdeveksten i humerus skjer i proksimale avsnitt. Ved immobiliseringen benyttes Collar ‘n’ cuff, ev. med axillepute. Immobiliseringstid: 2-5 uker, deretter mobilisering til smertegrensen.

 

Pasientene har vanligvis store smerter og må være inneliggende noen dager.

 

Akseptabel dislokasjon

  • < 5 år: Opp til 90º angulering, 100% dislokasjon
  • 5-12 år: 40-70º angulering
  • 12 år: Opp til 40º angulering

 

Indikasjon for operativ behandling

  • Samtidig kar-/nerve-/pleksusskade
  • Åpen fraktur
  • Uakseptabel feilstilling (eldre barn mot vekstslutt)
  • Relativ operasjonsindikasjon ved smerteproblem og stor feilstilling

 

Operativ behandling:

Perkutan pinning, 2-3 pinner. Bruk rushpinner med gjenger i tuppen. Rushpinner ligger løspakket eller på Pediatric hip plate skrinet. Beachchair-leie. Ikke gips.

Etterbehandling og kontroll 

Konservativt behandlede frakturer

Immobilisering 2-5 uker, deretter mobilisering til smertegrensen. Røntgen kontroll etter 1 (ev. 2) og 5 uker.

 

Operativ behandling

Rtg.kontroll postoperativt, etter 1 uke og ved pinnefjerning. Pinnefjerning i narkose ved dagkirurgen (behandlingsrommet) etter 3-4 uker. Meldes på operasjonsprogrammet. Team: ANEKABUL. Funksjonskontroll etter 2 mnd uten rtg.

Komplikasjoner 

Komplikasjoner er svært sjeldne.