Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Systemiske infeksjoner

Syfilis

13.01.2023Versjon 0.3

Nytt avsnitt 

Se Treponema pallidum (Syfilis) samt Syfilis i Metodebok for Infeksjonsmedisin (OUS).

Aktuelle analyser 

Serum:

  • Syfilis reagin test (RPR) Utføres ved reaktivitet i screeningtesten
  • Treponema pallidum TPPA Utføres kun som supplerende analyser der kliniske opplysninger og en totalvurdering av prøveresultatet tilsier at det er indisert.
  • Treponema pallidum IgM Utføres kun som supplerende analyser der kliniske opplysninger og en totalvurdering av prøveresultatet tilsier at det er indisert.

 

Spinalvæske:

 

Sårsekret: