Vaksinasjon ved hiv-infeksjon

09.02.2024Versjon 0.2Forfatter: Bente Magny Bergersen

Aktuelle vaksiner 

Pneumokokksykdom

Indikasjon

I FHI sin vaksinasjonsveileder står det at personer som har hivinfeksjon med immunsvikt anbefales vaksinasjon for å beskytte mot pneumokokksykdom. Inntil videre fortsetter vi å gi alle nye hiv her pneumokokkvaksine, uavhengig av CD4 nivå.

 

Praktisk gjennomføring

Først gis PKV20 (Apexxnar®) som nå er godkjent på §4. Etter et intervall på minst 2 mndr gis PPV23 (Pneumovax®) for å dekke flere serotyper. Hvis pasienten tidligere har fått en dose PPV23 skal det gå minst et år før pasienten får PKV20. Fhi anbefaler revaksinasjon med PPV23 etter 6 år (ikke tidligere) på grunn av svekket beskyttelse av PPV over tid. PKV beskyttelsen holder seg og trenger derfor ikke slik oppfriskning.

 

Hepatitt A

Anbefales til alle MSM som er seronegative - men de må betale selv. Stoffmisbrukere og personer med kronisk leversykdom får det dekket.

 

Hepatitt B

Anbefales til mange indikasjonsgrupper (se FHI sin vaksinasjonsveileder), men hvis indikasjonen kun er generell reisevaksinasjon må de betale selv.

 

HPV

Anbefales til alle < 26 år (MSM < 40 år) - men de må betale den selv. Gardasil-9® dekker HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58, dvs. beskytter både mot kjønnsvorter og analkreft.

 

VZV

Inaktivert rekombinant VZV vaksine (Shingrix®) beskytter mot helvetesild og anbefales personer som nedsatt immunforsvar på grunn av hivinfeksjon, spesielt de >50 år - men de må betale selv.

 

Influensa

Anbefales alle – kan gjøres hos fastlegen eller på apoteket.

 

Covid19

Anbefales alle – gjøres i regi av kommunen. Ved avansert og ubehandlet hivinfeksjon vil man kunne tilhøre risikogruppen immunsvikt og ha behov for ekstra booster. Se «FHIs råd og informasjon til risikogrupper og pårørende».

 

Apekopper

Se FHIs råd om vaksinering mot apekopper

Økonomiske betraktninger 

Poliklinikken får kun refundert «§4 vaksiner» dersom indikasjonsgruppen er påført bestillingen. Dersom legen legger inn i oppgjørsbildet at pasienten skal innkalles til vaksinering for hepatitt A eller B, bør indikasjonsgruppe fremgå. Det er også greit å være klar over at personer uten norsk personnummer ikke får dekket pneumokokkvaksine på §4 fordi pneumokokkinfeksjon ikke er en allmenfarlig smittsom sykdom. Det betyr i praksis at poliklinikken må betale for vaksinen. Fhi presiserer nå at det er personer som lever med hiv og har immunsvikt som anbefales pneumokokkvaksine. Hvordan vi skal håndtere dette i praksis vil bli drøftet i året som kommer. Når det gjelder vaksiner som anbefales (VZV og HPV), men hvor pasienten selv må betale for den, vil en god løsning være å skrive en hvit e-resept og be pasienten få satt vaksinen på apoteket (f.eks. Apotek 1). Når det gjelder hepatitt A og B vaksinering kan man bruke den samme løsningen hvis pasienten ikke tilhører noen av indikasjonsgruppene.