Vaksinasjon ved hiv-infeksjon

30.01.2023Versjon 0.1Forfatter: Bente Magny Bergersen

Aktuelle vaksiner 

  • Pneumokokksykdom:

Indikasjon: I FHI sin vaksinasjonsveileder står det at personer som har hivinfeksjon med immunsvikt anbefales vaksinasjon for å beskytte mot pneumokokksykdom. Inntil videre fortsetter vi å gi alle nye hiv her pneumokokkvaksine, uavhengig av CD4 nivå.

Praktisk gjennomføring: Først gis PKV20 (Apexxnar®) som nå er godkjent på §4. Etter et intervall på minst 2 mndr gis PPV23 (Pneumovax®) for å dekke flere serotyper. Hvis pasienten tidligere har fått en dose PPV23 skal det gå minst et år før pasienten får PKV20. Fhi anbefaler revaksinasjon med PPV23 etter 6 år (ikke tidligere) på grunn av svekket beskyttelse av PPV over tid. PKV beskyttelsen holder seg og trenger derfor ikke slik oppfriskning.

  • Hepatitt A: anbefales til alle MSM som er seronegative - men de må betale selv. Stoffmisbrukere og personer med kronisk leversykdom får det dekket.
  • Hepatitt B: anbefales til mange indikasjonsgrupper (se FHI sin vaksinasjonsveileder), men hvis indikasjonen kun er generell reisevaksinasjon må de betale selv.
  • HPV: anbefales til alle < 26 år (MSM < 40 år) - men de må betale den selv. Gardasil-9® dekker HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58, dvs. beskytter både mot kjønnsvorter og analkreft.
  • VZV: inaktivert rekombinant VZV vaksine (Shingrix®) beskytter mot helvetesild og anbefales personer som nedsatt immunforsvar på grunn av hivinfeksjon, spesielt de >50 år - men de må betale selv.
  • Influensa: anbefales alle – kan gjøres hos fastlegen eller på apoteket.
  • Covid19: anbefales alle – gjøres i regi av kommunen. Ved avansert og ubehandlet hivinfeksjon vil man kunne tilhøre risikogruppen immunsvikt og ha behov for ekstra booster. Se «FHIs råd og informasjon til risikogrupper og pårørende».
  • Apekopper: Se FHIs råd om vaksinering mot apekopper

Økonomiske betraktninger 

Poliklinikken får kun refundert «§4 vaksiner» dersom indikasjonsgruppen er påført bestillingen. Dersom legen legger inn i oppgjørsbildet at pasienten skal innkalles til vaksinering for hepatitt A eller B, bør indikasjonsgruppe fremgå. Det er også greit å være klar over at personer uten norsk personnummer ikke får dekket pneumokokkvaksine på §4 fordi pneumokokkinfeksjon ikke er en allmenfarlig smittsom sykdom. Det betyr i praksis at poliklinikken må betale for vaksinen. Fhi presiserer nå at det er personer som lever med hiv og har immunsvikt som anbefales pneumokokkvaksine. Hvordan vi skal håndtere dette i praksis vil bli drøftet i året som kommer. Når det gjelder vaksiner som anbefales (VZV og HPV), men hvor pasienten selv må betale for den, vil en god løsning være å skrive en hvit e-resept og be pasienten få satt vaksinen på apoteket (f.eks. Apotek 1). Når det gjelder hepatitt A og B vaksinering kan man bruke den samme løsningen hvis pasienten ikke tilhører noen av indikasjonsgruppene.