Vekttap hos gamle

15.11.2016Versjon 1.0Forfatter: Torgeir Bruun Wyller

Generelt 

Fra ca. 70 års alder skjer det hos mange et nesten umerkelig fysiologisk vekttap på maksimalt 0,5 kg i året. Brå vekttap er derimot ofte patologiske. Husk at et reelt vekttap lett kan overses hvis pasienten samtidig utvikler ødemer eller hvis pasienten var overvektig i utgangspunktet. Et ufrivillig vekttap hos tidligere overvektige er like alvorlig som hos andre.

Anamnese 

(Komparentopplysninger er ofte ønskelig)

 • Vektutvikling – så detaljert som mulig (dette er like relevant som aktuell vekt): Har vekten vært stabil tidligere i livet? (Vekttap hos en med tidligere stabil vekt er mer urovekkende enn hos en der vekten har variert gjennom livet.)
 • Andre, samtidige symptomer?
 • Matlyst, dysfagi, dyspepsi, avføringsvaner, avføringens konsistens og utseende
 • Operasjon på mage/tarm
 • Forbruk av tobakk, alkohol og legemidler
 • Mental funksjon og stemningsleie.
 • Samlivsforhold. Hvem kjøper inn og lager maten? Ferdigheter
 • Angitt matinntak (avviker ofte fra realiteten)

Status presens 

 • Vekt, høyde og utregning av kroppsmasseindeks (BMI) hos alle.
 • Slapp og rynket hud på abdomen indikerer vekttap.
 • Muskelatrofi sees lettest på skuldermuskulatur og på quadriceps.
 • Vekt. Pulsfrekvens (takykardi?) Ødemer?
 • Munnhule og tannstatus
 • Abdomen: Arr etter reseksjon av ventrikkel/tarm. Oppfylninger. Hepatomegali.
 • Rektal eksplorasjon. Avføring til inspeksjon.

Utredning 

 • Laboratorieprøver vurderes avhengig av klinisk bilde: Hb, SR, CRP, Hvite, Trombocytter, MCV, S-Fe, TIBC, Ferritin, B12, Folat, Natrium, Kalium, Kalsium, Magnesium, Urinstoff, Kreatinin, Glukose, Albumin, ALAT, ALP, Albumin, TSH. 25(OH)vitamin-D, IgA-TG2. Albumin er ofte lav ved akutt fase og gir da ikke informasjon om ernæringstilstanden.
 • Urinstiks.
 • Hemofec x 3 (-6).
 • Evt. legemiddelanalyser.
 • Rtg thorax og eventuelt ultralyd abdomen.
 • Observere hvordan pasienten spiser i avdelingen.

 

Videre utredning etter hva som anses relevant.

Differensialdiagnoser 

 • Fordøyelseskanalen
  • Manglende tenner, dårlig tilpassede proteser, smertefulle sår i munnslimhinnen
  • Svelgparese. Refluksøsofagitt. Ulcus i V/D
  • Malabsorpsjon. (Kronisk pankreatitt, overvekst av bakterier, cøliaki)
 • Malignitet, spesielt i
  • Ventrikkel, colon/rektum, pankreas, nyre, malignt lymfom
 • Kroniske infeksjoner
  • Tuberkulose., Endokarditt, Lunge- og nyreinfeksjoner
 • Alvorlig organsvikt
  • Hjertesvikt, KOLS
 • Andre sykdommer
  • Hypertyreose, Dårlig regulert diabetes, Parkinsonisme.
 • Bivirkninger av legemidler
  • Opioider, metformin, kolinesterasehemmere, digoksin (særlig ved for høy serumkonsentrasjon), tyroksin (ved for høy dose), laksantia (spesielt ved misbruk eller utilstrekkelig effekt), teofyllin, SSRI, NSAIDs, ACE-hemmere
 • Psykososialt:
  • Demens
  • Depresjon
  • Manglende evne eller hjelp til å kjøpe inn, tilberede eller spise mat