Tolketjeneste

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

Mange pasienter (og også pårørende til barn med brannskader) har ikke norsk som morsmål. Det vil ofte være nødvendig å bruke tolk, både ifm. innleggelse og også eventuelt gjentatte ganger i behandlingsforløpet, slik at vi kan sikre oss at pasient/pårørende til barn kan få informasjon på et språk de forstår, og også kan få tatt opp problemstillinger de ønsker å ta opp med behandlingsteamet.

 

Ved bestilling av tolk bør en tilstrebe at tolken møter på et tidspunkt der lege faktisk kan delta, og gjerne også slik at sosionom og/eller fysioterapi kan delta der det er naturlig.