Anestesi til hysterektomi - laparotomi KKB

14.09.2022Versjon 1.6Forfatter: Elin Bjørnestad

Generelt 

Hensikten med rutinen er å gi retningslinjer for monitorering og beskrive anestesiprosedyre til pasienter som skal til åpen operasjon på uterus for benigne lidelser.

Monitorering 

 • SaO2, EKG, BT, temp
 • Veneflon (1,3 mm). Ringer acetat infusjon skal være etablert

Anestesimetode 

Enten spinal analgesi for postoperativ smertelindring

 • Markain 2,5 mg/ml - 1- 2ml, morfin 0,2 mg (bruk spnal morfin 0.2mg/ml)
 • Event. Nacl 9 mg/ml til totalvolum 3 ml

Spinal analgesi settes før innledning med generell anaestesi og gir god smertelindring postoperativt

 

Eller epidural analgesi (Th9-Th11) for postoperativ smertelindring

 • Breiviks blanding

 

Generell anestesi

 • Innledning:
 • Fentanyl
 • Propofol eller Thiopenton
 • Norcuron
 • Vedlikehold:
 • Propofol eller Sevo/Iso/N2O

Peroperativ væskebehandling 

 • Ringers acetat
 • NaCl, venofundin, albumin eller blodprodukter på indikasjon