Analyser

Hepatitt C virus antistoff (anti-HCV) supplerende test (EIA)

11.04.2024Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen brukes kun som konfirmasjonstest ved reaktiv Hepatitt C virus antistoff primærtest. Se også Hepatitt C (HCV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

  • Negativ
  • Gråsone
  • Positiv

Tolkning 

Lege tolker, kommenterer og validerer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene fra alle de ulike analysene for hepatitt C.