Analyser

Hepatitt A virus IgG

16.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus
  • Ved mistanke om akutt hepatitt, rekvirer også Hepatitt A virus IgM

Prøvemateriale 

Prøvehåndtering og forsendelse 

Holdbarhet (maksimal tid, inkl transport) etter tilsatt prøvemateriale:

5 døgn ved 2–8 °C

 

Forsendelse:

2-25 ºC***

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Molde og Ålesund

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

2-4 dager.